SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Antidota u otrav chemickými látkami/směsmi
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Antidota u otrav chemickými látkami/směsmi

Antidota – tzv. protijedy, jsou látky resp. léčivé přípravky užívané při první pomoci a léčbě u otrav/intoxikací k zneškodnění či odstranění účinku nebezpečné chemické látky ( dříve jedu ), předávkovaného léku, jedované houby apod. Příspěvek shrnuje základní informace, odkazuje na Věstník MZ ČR a odborný web TIS v Praze.


Informace o případných antidotech (jsou-li známé) má být uvedena v oddíle 4.3 bezpečnostního listu dané nebezpečné chemické látky/směsi vypracovaného podle přílohy II nařízení REACH.
Je třeba, aby v případě otravy/intoxikace tato informace byla předávána také pracovníkům zdravotnické záchranné služby současně s jejím přivoláním a dále ošetřujícímu personálu ve zdravotnických zařízeních, kam je postižený dopraven.

Zásoba vybraných antidot, ale i antiinfektiv (resp. antituberkulotik, antivirotik, antimykotik a antiparazitik), antisér včetně hadích antisér, a jiných v ČR většinou neregistrovaných léčivých přípravků je pořizována z každoročního provozního příspěvku zřizovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví.

Základní informace k nákupu, distribuci, refundaci a vedení evidence vybraných antidot a jiných léčivých přípravků neregistrovaných v ČR je uvedena ve Věstníku MZ ČRčástka 10/2019. „Metodika vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér, antidot a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v Toxikologickém informačním středisku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze“.

Seznam dostupných léčivých přípravků včetně antidot je uveden v Tabulce č. 1 této metodiky: Antidota_vestnik_MZ_10_2019

Antitoda existují jen pro některé indikace – výtah z tabulky č. 1 metodiky:

 • intoxikace kyanidy
 • intoxikace kyanidy nebo kyanovodíkem
 • intoxikace kyanidy, kouřovými plyny
 • intoxikace olovem nebo rtutí
 • intoxikace organofosfáty, otravy organofosfátovými insekticidy nebo bojovými látkami na bázi organofosfátů
 • akutní intoxikace houbou Aminita Phalloides (muchomůrka zelená)  
 • akutní intoxikace doprovázené těžkým centrálním anticholinergním syndromem (atropin, skopolamin, hyoscyamin)
 • intoxikace methemoglobinizujícími látkami
 • těžké intoxikace digoxinem a digitálisovými alkaloidy
 • akutní a chronické intoxikace/otravy rtutí, olovem, k eliminaci těžkých kovů u otrav arzenem, mědí, antimonem, chromem a kobaltem, antidotum pro léčbu vnitřní kontaminace radionuklidy polonia, rtuti a olova
 • k dlouhodobé léčbě určitými radionuklidy
 • intoxikace železem, hliníkem
 • intoxikace/otrava etylenglykolem, diethyleglykolem, metanolem

Bližší informace o dostupnosti konkrétních antidot je na stránce Toxikologického informačního střediska v Praze (TIS) v položce “Odborná veřejnost“ (popř. podpoložka „Antidota, antiferitika“), kde je průběžně aktualizována.

Nahoru