Fyzikální

Elektromagnetické pole

Zdravotní rizika expozice neionizujícímu elektromagnetickému záření a elektrickým a magnetickým polím souvisí s jejich tepelným a netepelným působením.

Můžeme sem zařadit optické záření (infračervené, viditelné a ultrafialové ), nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole (pole u vedení vysokého napětí, statické magnetické pole) a vysokofrekvenční elektromagnetické záření v bytech a na pracovištích, jejich hygienické hodnocení, zdravotní rizika a opatření na ochranu zdraví

Zdraví a mobilní telefony

S ohromnou oblibou a rostoucím počtem bezstarostných uživatelů těchto přístrojů nápadně kontrastují novinové články s obrazem kostlivce držícího mobilní telefon v místě, kde kdysi bylo ucho. Pracovníky hygienické služby pak občané často žádají o radu, který z mobilních telefonů mají koupit, aby jejich zdraví poškozoval co nejméně. Jak je to tedy s přímým vlivem záření mobilního telefonu na člověka?

Mikrovlnné trouby

Po několika letech poměrného klidu se na Internetu i v médiích znovu začaly objevovat zprávy o údajných neblahých účincích mikrovlnného záření na připravované jídlo. K problematice vlivu mikrovlnného záření na zdraví se vyjadřuje informační list WHO z února 2005, jehož nezkrácený překlad naleznete zde.

Elektromagnetické pole a zdraví

Mobilní technologie a další bezdrátové sítě (např. pro rychlý internet) se rychle staly běžnou součástí každodenního života. Časté obavy z antén bezdrátových sítí spočívají v představě, že expozice těla signálům těchto antén mohou mít dlouhodobé zdravotní následky. (Materiál od Světové zdravotnické organizace, „FACT SHEET“ No. 304, z května 2006)

 

K hygienickému hodnocení počítačových monitorů

Velmi často se setkáváme s dotazy, zda elektromagnetické pole v okolí počítačových monitorů může nepříznivě působit na zdraví. K odpovědi na tyto dotazy je možné použít i naši současnou legislativu.