SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » E » Escherichia coli infekce » Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu... » Aktualizovaná informace NRL pro E. coli a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Aktualizovaná informace NRL pro E. coli a shigely k diagnostice EHEC O104:H4 v souvislosti se současnou epidemií v Německu

Doplňující informace ke kultivačním půdám (Vysvětlivky " 1 " a " 2 ").


Vážení kliničtí mikrobiologové,

Vzhledem k současné epidemii hemoragického průjmu a HUS ve Spolkové Republice Německo, vyvolané kmenem EHEC O104:H4, věnujte prosím zvýšenou pozornost záchytu tohoto agens ze stolice pacientů přicházejících s akutním průjmem, především s příměsí krve a cestovatelskou anamnézou do SRN v období od začátku května. Podle  informací německých kolegů je zmiňovaný kmen EHEC charakterizován níže uvedenými vlastnostmi:

  • sérotyp O104:H4
  • multirezistentní  (rezistentní k beta-laktamovým antibiotikům, tetracyklinům, kotrimoxazolu) - viz antibiogram kmene EHEC O104:H4 antibiogram kmene EHEC O104:H4 (9,53 KB)
  • Shiga toxin 2 (Stx2) pozitivní

Pro rychlý průkaz suspektního kmene EHEC těchto vlastností doporučujeme podle možností laboratoře následující postupy:

A.

1. kultivace průjmové stolice na selektivní pevné půdě1 vhodné pro růst producentů širokospektré beta- laktamázy.( Ideální je stolici předem pomnožit v živném bujonu ev."HAJNA bujonu s novobiocinem" 2);

2. izolace suspektní kolonie E.coli a konfirmace E.coli testem COLItest3 (beta-D- glukuronidáza pozitivní a indol pozitivní);

3. sérotypizace s monovalentem O1044 (u laboratoří, které tuto možnost mají), eventuálně vyšetření citlivosti;

4. takto identifikované kmeny zaslat do NRL pro E.coli a shigely (SZÚ - CEM, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, budova č. 2, 1. patro, telefon 267 082 741) k sérotypizaci, resp. k potvrzení séroskupiny, průkazu shigatoxigenity a další podrobné subtypizaci izolátů.

B:

Odběr stolice (velikosti cca 3 lískových oříšků, v případě vodnatého průjmu cca 5 ml  tekutiny) do sterilní nádobky. Pokud možno ihned dopravit do NRL pro E.coli a shigely SZÚ - CEM. V případě, že nelze dopravit do NRL/ECS během dne, je nutné stolici zamrazit na - 20 oC (ideálně na  -70 oC).


Vysvětlivky:  
1 dodává Oxoid („Oxoid Brillance TM ESBL" kat.č. PO5302A); BioMerieux („Chrom ID ESBL", kat.č. 43481); TRIOS (chromogenní médium: MKM 02077 "CHROMagar™ COLOREX™ ESBL")

2 G.N.Enrichment Broth (Hajna), 500 g; kat.č. LC1248, dodává BioVendor; Novobiocin suplement, 10 kusů, kat.č. SR 0181E, dodává Oxoid; MKM 06075 "GN bujon pomnožovací s novobiocinem", dodává TRIOS

3 COLItest, kat.č.10003326, dodává Erba Lachema, Brno

4 monovalentní antisérum O 104 vyrábí Staten Serum Institute, Kodaň, Dánsko, katalogové číslo: 45 840. Cena cca 7000.- Kč. V ČR není distributor, objednávat u  výrobce).

V případě dotazů kontaktujte Ing. Moniku Marejkovou na telefonu 26708 2223, 26708 2741

 

S pozdravem Ing. Monika Marejková a , NRL pro E.coli a shigely

 

 

 

Nahoru