SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » HIV/AIDS » Komentář k hlášení HIV/AIDS za měsíc srpen 2008
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Komentář k hlášení HIV/AIDS za měsíc srpen 2008


Nové případy HIV infekce:

V srpnu bylo diagnostikováno 14 nových případů HIV-1 infekce: 10 případů u  českých občanů (z toho 4 u rezidentů) a 4 u cizinců.

 

Občané ČR: celkem 10 (7 mužů a 3 ženy)

Česká národnost: celkem 6 (všichni muži )

▪ 4 muži patří mezi MSM (muži mající sex s muži). U jednoho z nich byla důvodem vyšetření klinická diagnóza, 2 byli vyšetřeni na vlastní žádost, jeden anonymně a druhý s uvedením osobních dat. Poslední byl vyhledán jako kontakt dvou HIV pozitivních mužů, kteří byli poprvé zachyceni v červenci 2008. Všichni jsou v asymptomatickém stadiu, u dvou z nich byla současně diagnostikována syfilis, u jednoho virová hepatitida C. 

▪ Jeden muž se nakazil heterosexuální cestou, byl vyšetřen anonymně na vlastní žádost a byl zachycen v asymptomatickém stadiu.

▪ U čtyřicetiletého muže zůstal způsob přenosu neznámý. V době záchytu u něho byla diagnostikována toxoplazmóza mozku a cytomegalovirová infekce, indikativní nemoci pro stanovení diagnózy AIDS.

Rezidenti: celkem 4 (1 muž, 3 ženy)

Muž vietnamské národnosti, byl vyšetřen na vlastní žádost s udáním osobních dat. Jeho pozitivita byla prokázána ve Vietnamu, kde trávil dovolenou. Po jeho návratu  byla následně vyšetřena i jeho partnerka, také u ní byl zjištěn HIV pozitivní status. Oba jsou v asymptomatickém stadiu, způsob přenosu heterosexuální.

Dvě ženy pocházejí z Ukrajiny, obě se nakazily heterosexuální cestou a jsou asymptomatické. Jedna z nich, vyšetřena anonymně na vlastní žádost, uvedla kontakt s HIV pozitivním mužem, její současný partner je HIV negativní. 

 

Cizinci: celkem 4 (3 muž, 1 žena)

Jednadvacetiletý muž rumunské národnosti (pravděpodobně nozokomiální přenosu infekce v Rumusku), byl v ČR vyšetřen pro klinickou diagnózu, vrací se zpět do vlasti. Také další dva muži byli vyšetření pro klinickou diagnózu - pásový opar, oba byli zachyceni v symptomatickém non AIDS stadiu. Jeden z nich, bisexuální muž ze Salvadoru pobývá v ČR 2 měsíce, druhý muž má ukrajinské občanství.

Také žena pochází z  Ukrajiny, nakazila se heterosexuálně (prostituce) a byla zachycena v asymptomatickém stadiu. 

 

Nové případy onemocnění AIDS:

celkem 2:  občané ČR (muži)

Viz  výše uvedený případ  muže, který byl nově zachycen  ve stadiu plně rozvinutého onemocnění AIDS. U druhého muže, u nějž byla HIV pozitivita zjištěna v únoru 2007, byl nyní diagnostikován Kaposiho sarkom.

 

Úmrtí na AIDS:

celkem 1: 1 občan ČR (muž)

Devětadvacetiletý muž s hemofilií typu B se nakazil kontaminovaným koncentrátem koagulačního faktoru ještě před zahájením testování HIV infekce. Byl registrován od roku 1986 a v červnu onemocněl nespecifickou oportunní infekcí (nahlášeno v červenci). Bezprostřední příčinou smrti byla srdeční zástava, předcházející příčinou intrakraniální absces a granulom.

Porod HIV pozitivní matky:

V srpnu  se narodila HIV pozitivní matce, u které byla HIV infekce prokázána v září 2002 (subtyp G), holčička, její HIV status bude definitivně určen po 18. měsíci věku. Otec dítěte je HIV-1/2 negativní. 

 

Potrat HIV pozitivní ženy:

Třicetiletá žena vietnamské národnosti (zachycena poprvé v červenci letošního roku, gravidní) podstoupila umělé přerušení těhotenství.

Nahoru