SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Neinfekční nemoci » Nádorová onemocnění
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění jsou v ČR druhou nejčastější příčinou úmrtnosti. Ročně umírá na nádorová onemocnění více než 27 tisíc osob, což představuje 23 % z celkové úmrtnosti. Nádorová onemocnění jsou rovněž druhou nejzávažnější příčinou nemocnosti ekonomicky aktivní části obyvatelstva. Ročně je evidováno 33 tisíc případů pracovní neschopnosti způsobené onemocněním rakovinou. Celkově tvoří ztráty národního důchodu, vydané na léčbu, hospitalizaci, nemocenské dávky a invalidní důchody 8,3 miliardy Kč ročně. Příčiny vysoké úmrtnosti a ekonomických ztrát spočívají jednak v narůstající incidenci, jednak v pozdějším záchytu příznaků nádorových onemocnění. ČR zaujímá přední místo v celoevropských statistikách v incidenci rakoviny obecně a ve výskytu nádorů tlustého střeva a rekta u mužů. Karcinomy prsu u žen vykazují vzestupný trend v jejich incidenci a rovněž vysokou mortalitu. Zdraví 21, cíl 8.2


 

Evropský kodex proti rakovině

Desatero pro život: vzniku mnohých nádorů je možno zabránit, dodržování doporučení snižuje riziko vzniku rakoviny, ale je i celkovým přínosem pro zdraví, mnoho nádorů může být vyléčeno, jestliže jsou včas zjištěny


 

Prevence nádorových onemocnění v primární péči

Doporučené preventivní postupy. V prvé části manuálu jsou schémata doporučení preventivních postupů, v části druhé jsou naznačeny způsoby, jak zvládat nejdůležitější rizikové faktory vyplývající ze způsobu života. Část třetí je věnována bariérám, které stojí prevenci v cestě.


 

Doporučení ke snížení rizika vzniku nádorových onemocnění

Základní principy prevence


 

Strava v prevenci nádorů

Můžeme ovlivnit riziko onemocnění?


 

Podpora zdraví a zdravotní politika v prevenci nádorových onemocnění

Obsah: Zdravotní politika, prevence a podpora zdraví .Podněty z onkologických statistik. Národní programy ke snižování výskytu a důsledků nádorových onemocnění. Národní program zdraví. Zásady přípravy programů a projektů podpory zdraví a prevence nemocí Zásady hodnocení projektů podpory zdraví. Prevence nádorových onemocnění v projektech podpory zdraví 1993 - 2000. Doporučené metodiky projektů podpory zdraví z oblasti prevence nádorových onemocnění. Prevence nádorových onemocnění na internetu


 

 

Nahoru