Neinfekční nemoci

Srdečně-cévní nemoci

Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární onemocnění (KVO=srdečně-cévní nemoci), na která ročně zemřou 4 miliony osob (podíl KVO na celkovém počtu úmrtí: muži 43 %, ženy 55 %). KVO jsou v evropských zemích také nejčastější příčinou úmrtí u osob mladších 65 let. V této věkové skupině se KVO podílejí na celkové úmrtnosti 30 % u mužů a 29 % u žen . V ČR jsou KVO rovněž hlavní příčinou úmrtí. Zdraví 21, cíl 8