SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Poliomyelitida (přenosná dětská obrna).... » Odborná konference Postpoliomyelitický syndrom....
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborná konference Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů.

Prezentace a video z konference "Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů.", která se konala v SZÚ dne 24.10.2018


 • Přivítání a slovo úvodem konzultačního dne - MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel SZÚ, PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně Asociace Polio, MUDr. B. Macková, vedoucí CEM, SZÚ

video: Úvodní slovo ředitele SZÚ, předsedkyně Asociace Polio a vedoucí odd.CEM SZÚ

 • Poliomyelitida – Současná epidemiologická situace - MUDr. Jitka Částková, CSc., Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ

1_World_Polio_Day_2018.pdf 1_World_Polio_Day_2018

video: MUDr. Jitka Částková, CSc. - Aktuální epidemiologická situace

 • Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí - MUDr. Petra Rainetová, Národní referenční laboratoř pro enteroviry, CEM, SZÚ

2_Odpadni_vody.pdf 2_Odpadní_vody

video: MUDr. Petra Rainetová - Národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí

 • Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti - prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

poliomyelitis_prof_Svestkova_2.pptx 3 Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti

video: prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. - Zkušenosti z Polio poradny a občany s polio v současnosti

 • Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika - doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 1. LF UK

4_Priciny_vzniku_postpolio_syndromu.pdf 4_Příčiny_vzniku_postpolio_syndromu

video: doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. - Příčiny vzniku postpoliomyelitického syndromu a diagnostika

 • Kvalita života obrnárov na Slovensku - úvodná sonda - PhDr. Štefan Grajcár, předseda Asociácie polio v SR

5_Kvalita_zivota_obrnarov_na_Slovensku_uvodna_sonda.pdf 5_Kvalita_zivota_obrnarov_na_Slovensku_uvodna_sonda

video: PhDr. Štefan Grajcár - Kvalita života obrnárov na Slovensku - úvodná sonda

 • Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních - MUDr. Ivana Uiberlayová, primářka Lázeňské léčebny dospělých a Odborného léčebného ústavu

6_Lecba_poliomyelitidy_a_postpoliosyndromu_v_Janskzch_Laznich.pdf 6_Léčba_poliomyelitidy_a_postpoliosyndromu_v_Janských_Lázních

video: MUDr. Ivana Uiberlayová - Léčba poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu v Janských Lázních

 • Farmakologie postpoliomyelitického syndromu - doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.,1. LF UK

7_Terapie_PPS.pdf 7_Terapie_PPS

video: doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. - Farmakologie postpoliomyelitického syndromu

 • Co mi polio vzalo a dalo - MUDr. Eliška Bébrová, ÚLM 2. LF UK a FN Motol

8_Muj_zivot_s_poliomyelitidou.pdf 8_Můj_život_s_poliomyelitidou

video: MUDr. Eliška Bébrová - Co mi polio vzalo a dalo

 • Osobní příběh - Mgr. Mária Mruzková

video: Mgr. Mária Mruzková - Osobní příběh

 • Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne - doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc.

video: doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc. - Vzpomínky na léčení obrny a co z toho plyne

 

Nahoru