SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Základní informace o COVID-19. Reinfekce.... » Reinfekce - základní informace a kazuistiky » Počet potvrzených symptomatických reinfekcí...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Počet potvrzených symptomatických reinfekcí covid-19 v ČR se výrazně zvýšil

Z průběžné analýzy dat vyplývá, že v České republice od začátku pandemie do konce října 2021 evidujeme celkem 4680 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Relativní výskyt opakovaných infekcí tedy zůstává nadále nízký, ale vzhledem k významnému nárůstu počtu reinfekcí od poslední aktualizace je zřejmé, že ani prodělání nemoci neposkytuje plnou ochranu před další infekcí virem SARS-CoV-2.


V souladu s aktuálně platnou evropskou definicí pro reinfekci považujeme i v ČR za reinfekci opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 158 dní. 

„V období od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2021 bylo nahlášeno do Informačního systému infekční nemoci (ISIN) celkem více než 1 milion 750 tisíc případů covid-19. Mezi těmito případy jsme identifikovali 4680 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 2699 u žen a 1981 u mužů. Věkové rozpětí osob, které prodělaly reinfekci je 0 až 99 let, medián 39 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 591 dní,“ uvádí data vedoucí Oddělení biostatistiky SZÚ RNDr. Marek Malý, CSc. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 4283 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově.

„Pouze za měsíc říjen 2021 evidujeme celkem 1263 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. U těchto osob byl interval mezi první a druhou epizodou onemocnění v rozmezí 63 až 591 dní a medián 307 dní, tedy zhruba 2x delší než v kompletním souboru dat o reinfekcích. To představuje reálnější ukazatel odstupu možného opakování nemoci. Z těchto údajů také zřetelně vyplývá, že k „vyvanutí imunity“ dochází nejen po očkování, ale i po onemocnění,“ upozorňuje MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Frekvence výskytu reinfekcí covid-19 v ČR zůstává ale celkově nadále nízká. Všechny výše uvedené případy dohromady představují přibližně 0,5 % ze všech osob v riziku, tedy těch, které onemocněly v období více než 60 dní před koncem sledovaného období. „Data nicméně potvrzují vhodnost očkování proti covid-19 i u osob, které v minulosti tuto infekci již prokazatelně prodělaly,“ uzavírá MUDr. Kynčl. 

Nahoru