SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Alimentární onemocnění (infekce a otravy z... » Původci, zdroje a trendy zoonóz a epidemie z...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Původci, zdroje a trendy zoonóz a epidemie z potravin v zemích Evropské Unie v roce 2011

Souhrnná zpráva Společná zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) předkládá informace poskytnuté 27 členskými státy EU o výskytu zoonóz a alimentárních epidemií v roce 2011.  


Společná zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) předkládá informace poskytnuté 27 členskými státy EU o výskytu zoonóz a alimentárních epidemií v roce 2011.

Celkově nejčastějším původcem humánních onemocnění v zemích EU byl kampylobakter s 220 209 potvrzenými výskyty, kdy jako nejčastější možný zdroj se jevilo kontaminované maso brojlerů. V Evropě naopak klesl počet hlášených salmonelóz (95 548 případů), patrně důsledkem plnění programu tlumení salmonelóz v drůbežích chovech, který úspěšně pokračuje ve většině členských států. Nejčastějším vehikulem salmonelóz bylo zjištěno maso a masné výrobky. V uvedeném období došlo rovněž k poklesu potvrzených listerióz u lidí na 1476 případů.

Dále bylo hlášeno 9485 případů VTEC/STEC, z toho celkem 1006 v souvislosti s onemocněním HUS. Stejně jako v předchozích letech, nejčastěji identifikovanou séroskupinou byla O157 (41,2 %). Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke 2,6násobnému nárůstu VTEC infekcí a to v důsledku rozsáhlé epidemie STEC O104:H4,  která postihla zejména Německo a další země EU.

V menší míře došlo i ke vzestupu hlášených yersinióz (7017 případů) v možné souvislosti s častými veterinárními záchyty z vepřového masa a prasat.

Kromě toho bylo v roce 2011 členskými státy hlášeno 5648 epidemických výskytů, kdy z odhalených původců byla na 1. místě salmonela (27 %), v menší míře bakteriální toxiny (13 %), kampylobakter (11 %) a viry (9 %). Jako nejčastější vehikulum byla uváděna vejce, smíšené potraviny, ryby a produkty rybolovu.


Podrobnosti jsou k dispozici na webové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal
 

Nahoru