SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » Situace v ČR je ohledně vývoje variant COVID-19...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Situace v ČR je ohledně vývoje variant COVID-19 beze změn

Na variantu delta a její subvarianty stále připadá zhruba 95 procent všech výsledků z vyšetření pozitivních vzorků metodou diskriminační PCR. Celogenomová sekvenace pak prokazuje, že podíl původní delta varianty klesl pod 50 procent na úkor jejích subvariant, souhrnně označovaných delta+. Situace se poslední týdny de facto nemění.


V období od 17. 9. do 1. 10. 2021 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data           z 6 131 provedených testů diskriminační PCR z celkem 81 laboratoří. Na základě analýzy těchto dat na variantu delta včetně subvariant připadá stále přibližně 95 % pozitivních případů vyšetřených diskriminační PCR (viz tab. 1 podrobné zprávy). Dříve dominantní varianta alfa se vyskytuje kolem 2% vzorků.

 

Za rok 2021 bylo k 1. 10. 2021 v ČR celogenomově sekvenováno 8 874 SARS CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 514 sekvenací se vztahuje k datu odběru mezi 1. zářím a 1. říjnem.

Podíl původní varianty delta klesl na 44,2 %. Zaznamenáváme nárůst subvariant delta varianty - AY.4, AY.26, AY.9, AY.5, které se šíří i v dalších zemích. Nejčastěji zastoupenou  subvariantou je AY.4, která představuje 31,1 % pozitivních vzorků testovaných celogenomovou sekvenací.

 

„Subvarianta AY.4 ani další subvarianty nevykazují zatím, podle poznatků klinické praxe, pro pacienta žádné zásadní změny v průběhu onemocnění. Situace v České republice je tak v posledních týdnech z hlediska chování covid-19 stabilní,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.


Podrobná zpráva NRL je příloho této tiskové zprávy.
Podrobná zpráva ke dni 1. 10. 2021 Podrobná zpráva ke dni 1. 10. 2021

Nahoru