SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » V ČR je 15 potvrzených případů celoevropsky...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

V ČR je 15 potvrzených případů celoevropsky sledované subvarianty delta AY 4.2

V České republice nadále dominuje varianta koronaviru delta a její subvarianty. Celogenomová sekvenace potvrdila v ČR od srpna celkem 15 případů celoevropsky více sledované subvarianty AY 4.2. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se na ni zaměřuje s úkolem zjistit, zda může být odolnější proti očkování či léčbě. Podle zatím dostupných výsledků studií AY 4.2 vykazuje schopnost snadnějšího přenosu, ale přibližně stejnou odolnost vůči virus-neutralizačním protilátkám jako ostatní subvarianty delta.


„Ačkoli s rychlým nárůstem pozitivních vzorků narůstá i tlak na laboratoře, je důležité zachovávat kontrolu nad vývojem viru. Podle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je tak cílem přetestovávat metodou diskriminační PCR maximálně 30 procent pozitivních vzorků. Stejně tak je důležité zachovat si přehled i prostřednictvím celogenomové sekvenace. Ta totiž dokáže přesně rozlišit subvarianty viru. Národní referenční laboratoř (NRL) vzhledem k velkému množství vzorků doporučuje zasílat do sekvenačních center počet dle aktuálních kapacit a pracuje na algoritmu pro výběr relevantního podílu vzorků,“ popisuje situaci ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

V období od 11. 11. do 19. 11. 2021 má NRL k dispozici data z 50 744 provedených testů diskriminační PCR z celkem 76 laboratoří. Na variantu delta včetně subvariant podle nich připadá přibližně 98 % pozitivních případů (viz tab. 1).

Za rok 2021 bylo k 19. 11. v ČR celogenomově sekvenováno 14 492 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Je k dispozici celkem 1250 sekvenací s datem odběru mezi 19. říjnem a 19. listopadem. Podíl původní varianty delta ve výše uvedeném období je zhruba deset procent (9,68 %). Podíl subvarianty AY.43 dosahuje 33 procent (33,12 %).

Podíl sledované subvarianty AY 4.2 představuje v celogenomově sekvenovaných vzorcích v daném období méně než 1 %. Od 19. 10. do 19. 11. 2021 sekvenace potvrdila 8 případů AY 4.2 a celkem pak bylo v ČR potvrzeno 15 případů této subvarianty od 30. 8. 2021. Laboratoř totiž zpětně reklasifikovala už dříve sekvenované vzorky dle nového algoritmu mezinárodních databází.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy.
SARS CoV 2 podrobná zpráva 19. 11. 2021 SARS CoV 2 podrobná zpráva 19. 11. 2021

Nahoru