SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Laboratoře + NRL » Všechna podezření na nákazu variantou omikron...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Všechna podezření na nákazu variantou omikron se musí prověřovat metodou celogenomové sekvenace

Výskyt původní varianty delta klesl v celogenomově sekvenovaných vzorcích pod tři procenta a na území České republiky dominují subvarianty delty. Národní referenční laboratoř (NRL) k dnešnímu dni nesekvenuje žádný další pozitivní vzorek s podezřením na omikron. Celkově bylo ve světě k 10. 12. 2021 nahlášeno do mezinárodních platforem 1 555 případů omikronu, z toho 525 záchytů pochází z Jihoafrické republiky a například Velká Británie zapsala 450 záchytů.


V období od 2. 12. do 10. 12. 2021 má NRL k dispozici data ze 41 857 provedených testů diskriminační PCR ze 74 laboratoří. Na variantu delta včetně subvariant připadá dle diskriminační PCR přibližně 98 % pozitivních případů.

Za rok 2021 bylo k 10. 12. v ČR celogenomově sekvenováno 16 876 SARS-CoV-2 pozitivních vzorků. Celkem 673 sekvenací je s datem odběru vzorku mezi 10. listopadem a 10. prosincem.

Podíl původní varianty delta v tomto období klesl pod 3 procenta (na 2,67 %) a převažují subvarianty delty - AY.43, AY.122, AY.4.

„Aktualizovaný přehled v rámci celé republiky o možných dalších záchytech varianty omikron na úrovni testů PCR, diskriminační PCR i celogenomové sekvenace, poskytuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tato podezření i místa testování hlásí příslušné Krajské hygienické stanice k rukám hlavní hygieničky,“ vysvětluje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková a doplňuje, že seznam sekvenujících laboratoří lze nalézt na webu MZ ČR. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Sit-sekvenacnich-pracovist-08062021.pdf

Varianta omikron se přenáší pravděpodobně s vyšší účinností, ale klinická praxe dosud neposkytuje dostatečný přehled, aby bylo možné komentovat dopady na infikované. „Vzhledem k velkému počtu mutací a možnosti falešných negativit nelze v případě potvrzení či vyloučení podezření na omikron spoléhat pouze na výsledky diskriminačních PCR. Všechny suspektní případy mohou být vyloučeny pouze na základě celogenomové sekvenace,“ připomíná vedoucí Národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová.

Podrobná zpráva NRL je přílohou této tiskové zprávy. 

SARS CoV 2 podrobná zpráva 10. 12. 2021 SARS CoV 2 podrobná zpráva 10. 12. 2021

Nahoru