SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » W » West Nile fever (západonilská horečka) » Onemocnění západonilskou horečkou v Evropě –...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Onemocnění západonilskou horečkou v Evropě – epidemiologická situace k 9. srpnu 2018; vysoký a předčasný výskyt onemocnění.

V porovnání s předcházejícími roky byl letos zaznamenán brzký nástup výskytu velkého počtu onemocnění západonilskou horečkou (WNF) v evropských zemích. K 9. srpnu 2018 bylo hlášeno celkem 335 onemocnění a 17 úmrtí v členských státech EU/ EEA (Itálie, Řecko, Maďarsko, Rumunsko, Francie) a zemích sousedících s EU (Srbsko, Kosovo).


Situace svědčí o vysoké hladině cirkulace viru západonilské horečky (WNV) v postižených zemích, což může vést v následujících měsících k dalšímu nárůstu velkého počtu případů ve stejných regionech jako v minulosti, ale potencionálně by mohlo dojít k rozšíření nových oblastí s místním přenosem.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ECDC vydalo dokument ke zhodnocení rizika s datem 13. srpna 2018 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/west-nile-fever-rapid-risk-assessment%20-13-Aug-2018.pdf a skupina odborníků publikovala článek v časopise Eurosurveillance o brzkém začátku přenosu západonilské horečky v Evropě v sezóně 2018.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.32.1800428

Epidemiologická situace ve výskytu západonilské horečky je v sezóně od konce května do listopadu v Evropě průběžně monitorována. Výskyt onemocnění u lidí a koní je hlášen a přehledně zaznamenáván formou map podle oblastí s místním přenosem a publikován na webových stránkách ECDC.

https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc

Výskyt lidských případů WNF podle postižených oblastí EU/EEA a sousedních zemích v sezóně 2018 (k 9.8.2018)

 2018_08_WNF_ECDC.jpg

Počet potvrzených a pravděpodobných případů WNF v EU/EEA a sousedních zemích podle týdne hlášení do ECDC, 2014-2018 (k 9.8.2018)

2018_08_WNF_pocet_pripadu_ECDC.jpg

Západonilská horečka – stručně

Původce onemocnění West Nile Virus (WNV) přenášejí komáři zejm. rodu Culex z ptáků, kteří jsou hostiteli. Může dojít k nákaze a onemocnění západonilskou horečkou (WNF) u lidí a u koní. Prevence očkováním u lidí není, zatímco pro koně existuje vakcína. U člověka inkubační doba je od 3 do 14 dnů. Nákaza probíhá v 80% bez příznaků (bezpříznakové případy převážně nejsou detekovány), asi u pětiny nakažených proběhne zjevné onemocnění s horečkou, bolestmi hlavy, únavou, nevolností, zvracením, případně vyrážkou. Může se projevit i závažná neuroinvazivní forma onemocnění, kterou jsou ohrožení zejména starší lidé a imunokompromitované osoby. Může dojít i k úmrtí. Při pobytu v oblastech výskytu je doporučeno chránit se před poštípáním komáry. Jelikož je možný přenos transfůzí, darovanými tkáněmi, orgány a buňkami, proto u dárců krve se odkládá dárcovství o 28 dní po návratu z postižené oblasti, pokud nemají negativní průkaz testem na nukleovou kyselinu WNV.  

Epidemiologická situace u lidí k 9. srpnu 2018

V letošní sezóně k 9. srpnu 2018 v rámci monitorování výskytu západonilské horečky v Evropě bylo hlášeno celkem 335 onemocnění u lidí, z toho 231 případů v členských státech EU a 104 případů v zemích sousedících s EU. Podle místa nákazy jsou postiženy Itálie se 123 lidskými případy, Srbsko hlásilo 102, Řecko 59, Maďarsko 23, Rumunsko 23, Francie 3, Kosovo 2 případy u lidí. (Pro srovnání ve stejném období v  minulých letech 2014-2017 bylo hlášeno z EU a sousedních zemí od 5 do 45 případů).

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-fever-europe-2018-human-cases-updated-10-august

Došlo k sedmnácti úmrtím na západonilskou horečku (9 fatálních infekcí zaznamenalo Srbsko, 3 Řecko, 3 Itálie, 1 Kosovo, 1 Rumunsko).

Většina případů se letos vyskytla ve stejných oblastech jako v minulých letech, je však možné, že by se virus mohl rozšířit do nových oblastí. V roce 2018 k 32. kalendářnímu týdnu byla onemocnění hlášena zatím z 64 geografických oblastí (NUTS3), z nichž 13 (v Řecku, Itálii a Srbsku) v minulých pěti letech nebylo postiženo.

Onemocnění u mužů bylo 2x častější než u žen. Medián věku je 64 let.

V roce 2018 byl detekován virus linie 2 (WNV lineage 2) a to v Řecku a Itálii, jedná se o stejný typ zachycovaný u nemocných osob v jižní, východní a střední Evropě od roku 2008.

V týdnu od 3. do 9. srpna bylo zaznamenáno 154 lidských onemocnění v EU a v sousedních zemích.

Případy onemocnění u lidí jsou hlášeny v týdenních intervalech do evropského systému surveillance infekčních onemocnění The European Surveillance System (TESSy). https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc

Onemocnění u koní k 9. srpnu 2018:

V rámci monitorování nákazy u koní jsou hlášena onemocnění do systému Animal Diseases Notification Systém (ADNS). V letošní sezóně k 9. srpnu 2018 bylo zaznamenáno zatím 16 hromadných výskytů u koní (Itálie 11, Maďarsko 3, Řecko 2). Výskyty u koní v roce 2018 jsou častější, nicméně byly zatím ve stejných oblastech jako v minulých čtyřech letech.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/west-nile-fever-europe-2018-equine-cases-updated-10-august

Ohrožené skupiny osob:

Obyvatelé postižených oblastí a cestující do nich jsou ohroženi infekcí. Starší lidé a imunosuprimovaní pokud by se nakazili, jsou vystaveni vysokému riziku vývoje neuroinvazivní formy západonilské horečky (např. meningitida nebo encefalitida).

Preventivní opatření:

• Osoby při pobytu v postižených oblastech by se měly chránit před poštípáním komáry (používání repelentů v souladu s doporučením od výrobce přípravku, sítě proti komárům v oknech a ve dveřích, nošení oděvů s dlouhými rukávy a nohavicemi);

• Zdravotničtí pracovníci a odborníci ve veřejném zdraví v postižených oblastech a také na územích, která nejsou dosud postižená, ale mají vhodné přírodní podmínky pro šíření nákazy, by měli být informováni o epidemiologické situaci, aby byla zajištěna včasná detekce případů;

• Lékařům je doporučeno, aby u nemocných, kteří se vrátili z postižených oblastí, uvažovali v rámci diferenciální diagnostiky též o západonilské horečce

• Členské země EU musí zavést 28 denní odložení odběru u dárců nebo testovat dárce krve po opuštění postižené oblasti, aby se zabránilo infekci transfuzí krve.

 

Opatření proti mezilidskému přenosu prostřednictvím dárcovství krve, krevních derivátů, orgánů, tkání a buněk:

V zemích EU/EEA se odkládá odběr krve od dárců o 28 dnů od návratu z oblastí s přenosem západonilské horečky nebo dárce musí mít negativní výsledek testu na nukleovou kyselinu WNV. V oblastech s výskytem WNF se postupuje dle doporučení uvedených v plánech připravenosti pro bezpečnost krve. Dárci orgánů, tkání a buněk žijící v postižených oblastech nebo navracející se z nich musí být testováni na infekci WNV. Systematický sběr epidemiologických informací o infekci WNV u dárců krve a příjemců substancí lidského původu je důležitý, aby instituce na národní úrovni mohly lépe zhodnotit riziko přenosu a dopad preventivních opatření na dostupnost substancí lidského původu.  

 

Výskyt onemocnění WNF u občanů České republiky:

Česká republika nepatří mezi postižené oblasti s místním přenosem západonilské horečky. V roce 2018 nebyl hlášen žádný případ onemocnění u obyvatel České republiky. V minulosti byl diagnostikován pouze jeden pravděpodobný případ s místním přenosem v roce 2013 a dvě importovaná onemocnění v roce 2007 (z Kypru a z Tanzánie).

Cestovatelům do postižených oblastí v zahraničí je doporučeno chránit se před poštípáním komáry. Dárci krve mají postupovat dle instrukcí transfuzní služby a odložit dárcovství o 28 dní po návratu z rizikových oblastí.

Monitoring West Nile viru v ČR:

Rudolf I. et al. West Nile virus (linie 2) v komárech na jižní Moravě – očekávání prvních autochtonních lidských případů. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 67, 2018, č. 1, s. 44-6.

Zdroje:

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid Risk Assessment - Early large increase in West Nile virus infections in the EU/EEA and EU neighbouring countries – 13 August 2018, Stockholm, ECDC; 2018. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/west-nile-fever-rapid-risk-assessment%20-13-Aug-2018.pdf
  2. Haussig Joana M., Young Johanna J., Gossner Céline M., Mezei Eszter, Bella Antonino, Sirbu Anca, Pervanidou Danai, Drakulovic Mitra B., Sudre Bertrand. Early start of the West Nile fever transmission season 2018 in Europe. Euro Surveill. 2018;23(32):pii=1800428. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.32.1800428 https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.32.1800428
  3. Web European Centre for Disease Prevention and Control – 13. Srpna 2018. Unusual early start of the West Nile fever season and rise in cases: ECDC assessment https://ecdc.europa.eu/en/news-events/unusual-early-start-west-nile-fever-season-and-rise-cases-ecdc-assessment
  4. EPIDAT
  5. ISIN

 

Nahoru