SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních... » Zpráva ECDC o významných přenosných infekčních...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zpráva ECDC o významných přenosných infekčních nemocech (včetně COVID-19) za 29. kalendářní týden, 12.7.-18.7.2020

Communicable disease threats report, 12 – 18 July 2020, week 29 Země EU/EEA a Velká Británie


COVID-19

 • COVID-19: V zemích EU/EEA a Velké Británii (VB) bylo od 31. prosince 2019 do 17. července 2020 hlášeno celkem 1 609 235 případů COVID-19 a 180 218 úmrtí v souvislosti s COVID-19, z toho pouze v zemích EU 1305673 případů a 134834 úmrtí.
 • V týdnu od 11. do 17. července 2020 v zemích EU/EEA a VB počet případů vzrostl z 1572854 na 1609235 případů (+36381 případů) a počet úmrtí se zvýšil z 179018 na 180218 (+1200 úmrtí).
  • Celkem v zemích EU/EEA a VB (od 31. prosince 2019 do 17. července 2020) bylo hlášeno 1 609 235 případů COVID-19: Velká Británie (292552), Španělsko (258855), Itálie (243736), Německo (200843), Francie (173838), Švédsko (76877), Belgie (63238), Nizozemí (51296), Portugalsko (47765), Polsko (39054), Rumunsko (35003), Irsko (25698), Rakousko (19268), Česká republika (13612), Dánsko (13124), Norsko (9011), Bulharsko (8144), Finsko (7293), Lucembursko (5122), Maďarsko (4279), Chorvatsko (4039), Řecko (3939), Estonsko (2016), Slovensko (1951), Island (1914), Litva (1902), Slovinsko (1897), Lotyšsko (1179), Kypr (1031), Malta (674) and Liechtenšteinsko (85).
  • Celkem v zemích EU/EEA a VB (od 31. prosince 2019 do 17. července 2020) bylo hlášeno 180 218 úmrtí v souvislosti s COVID-19: Velká Británie (45119), Itálie (35017), Francie (30138), Španělsko (28416), Belgie (9795), Německo (9082), Nizozemí (6128), Švédsko (5593), Rumunsko (1971), Irsko (1749), Portugalsko (1679), Polsko (1605), Rakousko (711), Dánsko (610), Maďarsko (595), Česká republika (355), Finsko (328), Bulharsko (293), Norsko (254), Řecko (193), Chorvatsko (119), Lucembursko (111), Slovinsko (111), Litva (79), Estonsko (69), Lotyšsko (31), Slovensko (28), Kypr (19), Island (10), Malta (9) and Liechtenšteinsko (1).
 • Celosvětově od 11. do 17. července 2020 přibylo 1 542 883 nových případů COVID-19, včetně 34 967 nových úmrtí.
 • Celosvětově od 31. prosince 2019 do 17. července 2020 bylo hlášeno 13 788 300 případů COVID-19 včetně 589 688 úmrtí.
  • Afrika: 664 673 případů, 14 389 úmrtí.
  • Asie: 3 136 742 případů, 74 271 úmrtí.
  • Amerika: 7 325 723 případů, 301 997 úmrtí.
  • Evropa: 2 647 985 případů; 198 882 úmrtí.
  • Oceánie: 12 481 případů, 142 úmrtí.
  • jiné: 696 případů, 7 úmrtí (mezinárodní přeprava – Japonsko)

    

Geografická distribuce – 14 denní kumulativní počet hlášených případů COVID-19 na 100 000 obyvatel, celosvětově, (k 16.7.2020)

mapa 1.jpg

Monitorování environmentálních podmínek vhodných pro růst Vibrií v Baltském moři – léto 2020

Zvýšená povrchová teplota mořského prostředí s nízkým obsahem soli poskytuje ideální podmínky pro růst určitých druhů vibrií. Takové podmínky nastávají během letních měsíců v ústích řek a přilehlých vodách s nízkou salinitou. ECDC vyvinulo model k monitorování a mapování podmínek pro růst Vibrií v Baltském moři (ECDC Vibrio Map Viewer). Ke dni 16. července 2020, v zemích EU/EEA bylo riziko pro růst Vibrií označeno jako velmi nízké a po následujících pět dnů zůstane nízké až velmi nízké, kromě regionů Ostrobotnia,  Satakunta, v jiho-západním Finsku; Uusimaa and Åland (Finsko); Laane, Hiiu, Saane and Parnu (Estonsko); Gulf of Riga (Estonsko a Lotyšsko); Gdaňský záliv, východní a západní Pomořansko (Polsko); Skåne, Kalmar Strait and Gotland (Švédsko), kde riziko růstu vibrií je považováno za střední až vysoké.

Země u Baltického moře vně  EU/EEA mají riziko pro růst vibrií velmi nízké až nízké nyní i po následujících pět dnů, kromě oblastí Vyborg, Petrohrad a Kaliningrad (Rusko), kde je riziko považováno za střední až vysoké.

 

Západonilská horečka – v EU/EEA a země sousedící s EU - sezóna 2020

Od 20. května 2020 do 17. července 2020 na území EU/EEA byl zjištěn pouze jeden případ západonilské horečky u člověka a to v Rumunsku, nebylo hlášeno žádné úmrtí. Žádné případy západonilské horečky nebyly hlášeny ze zemí sousedících s EU. V letošní sezóně nebyly hlášeny výskyty západonilské horečky u koní a ptáků. V sezóně ECDC zveřejňuje aktualizované mapy výskytu západonilské horečky každý pátek.

Odkaz: https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-virus-infection

Zdroje: TESSy, Animal Disease Notification System

 

Dengue – Francouzské Antily

Od konce roku 2019 pokračuje vysoký výskyt dengue na Francouzských Antilách, francouzských ostrovech v Karibiku, v zaoceánském regionu spadajícím pod správu Francie. Ke dni 5. července 2020 bylo hlášeno na ostrovech

 • Guadeloupe - 9 230 suspektních případů dengue (kumulativně od 42. týdne 2019) s převažujícím sérotypem dengue 2,
 • Svatý Martin - 1730 suspektních případů, z toho jedno úmrtí (od 3. týdne 2020) s dominujícím sérotypem 1,
 • Martinik - 6 800 suspektních případů dengue se dvěma úmrtími a 2 055 potvrzených případů dengue (od 4. listopadu 2019), u většiny případů byl detekován dengue virus sérotyp 3,
 • Svatý Bartoloměj - 552 suspektních případů dengue včetně 239 potvrzených případů (od prosince 2019), většinovým sérotypem je 2.

Přírodní podmínky pro další šíření dengue na Francouzských Antilách jsou příznivé. Současná cirkulace několika sérotypů viru dengue může zvýšit riziko závažných klinických průběhů. Cestovatelům a obyvatelům postižených oblastí Francouzských Antil je doporučeno chránit se proti poštípání komáry. Riziko zavlečení viru, tedy importu a následného přenosu dengue na evropském kontinentu je v současnosti velmi nízké. Je závislé na případném importu prostřednictvím nakaženého člověka, který by musel být ve viremické fázi onemocnění poštípán komáry Aedes albopictus (v zemích jižní Evropy) nebo Aedes aegypti (na Madeiře), přičemž přírodní podmínky během letní sezóny by byly příznivé pro potencionální šíření. Množství cestovatelů do oblastí mimo Evropu s výskytem dengue letos dramaticky poklesl vzhledem k omezení pohybu při pandemii COVID-19, tím se jednak výrazně snížil počet importovaných případů do zemí EU/EEA  a VB, tak se též snížilo riziko případného následného autochtonního přenosu v Evropě. Dne 1. října 2019 ECDC publikovalo Rapid Risk Assessment v souvislosti s autochtonními přenosy dengue ve Španělsku a ve Francii v roce 2019.

   

Hrozby mimo EU/EEA

Chřipka A(H1N2) varianta A(H1N2)v

Od 16. července 2020 ECDC eviduje následující novou hrozbu.

V Brazílii byla potvrzena nákaza u člověka chřipkou A(H1N2) varianta viru A(H1N2)v. Virus byl detekován u mladé ženy pracující na jatkách ve městě Ibiporã, státu Paraná v Brazílii. Od 12. dubna se u ní rozvinuly chřipkové příznaky, dne 14. 4. kontaktovala lékaře a 16. 4. byl proveden odběr vzorku z dýchacích cest v rámci rutinní surveillance. Žena neměla žádné komorbidity a nebyla hospitalizována, po léčbě Oseltamivirem došlo k úzdravě.   

Testem RT-PCR byl určen virus chřipky typu A, přičemž v lokální laboratoři nebylo možno dourčit subtyp viru a tak další testování proběhlo v Národní referenční laboratoři v Rio de Janeiro (Laboratory of Respiratory Virus and Measles, Oswaldo Cruz Institute). Genetickým sekvenováním byl dne 22.6.2020 určen virus chřipky  A(H1N2)v. Dále probíhá vyšetření k určení genotypové a fenotypové charakteristiky viru. Pokračuje epidemiologické šetření k získání více informací o možné expozici, potencionálních suspektních případech a vývoji případu. Ve stejném období se vyskytly respirační příznaky u další osoby na těchto jatkách, ale nebyly u ní odebrány vzorky. Další suspektní nebo potvrzené případy nebyly zjištěny.

 

Podle WHO, od roku 2005 bylo hlášeno celkem 26 případů chřipky A(H1N2)v, včetně těchto dvou zmíněných případů z Brazílie. Většina nemocných měla mírné příznaky. Není žádný důkaz o interhumánním přenosu od člověka k člověku. Je doporučeno dodržovat běžná hygienická pravidla jako je důkladné mytí rukou před a po manipulaci se zvířaty, vyhnutí se nemocným zvířatům. WHO nevydává žádná další specifická doporučení pro cestovatele, není požadováno žádné vstupní testování, ani žádná restriktivní opatření, týkající se obchodu a cestování.

Výskyt „reassorted virus“ přeneseného z prasete na člověka není neočekávaný, vždy však vyžaduje další šetření vzhledem k pandemickému potenciálu viru. Je požadováno určení dalších charakteristik viru, vyšetření jsou prováděna (v centrech spolupracujících s WHO) spolu s místním šetřením k vysledování, zda dochází k místnímu mezilidskému přenosu. Spolupráce mezi humánním a veterinárním resortem je potřebná k pochopení cirkulace viru, implementaci opatření proti šíření a prevenci výskytu u zvířat. V současnosti, kdy zdravotnictví v Brazílii je pod tlakem kvůli pandemii CIVID-19, nemohou být všechny závažné respirační infekce testovány na SARS-CoV-2 a chřipku. Existuje riziko, že lidské případy nákazy tímto nových chřipkovým virem by mohly zůstat nezjištěny.

ECDC a WHO monitorují situaci.

        

Ebola – Demokratická republika Kongo – 2020

V Demoktratické republice Kongo (DRK) probíhá v pořadí 11. epidemie Eboly od objevení viru od roku 1976. Ke dni 14. července 2020 od začátku 11. epidemie bylo hlášeno celkem 54 případů (51 potvrzených a 3 pravděpodobné), včetně 21 úmrtí. Případy jsou hlášeny z následujících oblastí v rovníkové části DRC: Bikoro (19), Bolomba (9), Iboko (4), Lotumbe (2), Mbandaka (18) and Wangata (2). Byli postiženi 3 zdravotničtí pracovníci. Od 5. června 2020, kdy začala očkovací kampaň, bylo naočkováno 11960 osob vakcínou rVSV-ZEBOV-GP.

Podle WHO tato 11. epidemie na podkladě výsledků sekvenace je nová a oddělená od předcházejících výskytů. Nedávná 10. epidemie Eboly ve východní části země, která postihla 3470 nemocných, z nichž 2287 zemřelo, byla vyhlášena za skončenou ke dni 25. června 2020. Předcházející 9. epidemie Eboly v DRK zasáhla oblasti Mbandaka, Bikoro a v Equateur Province, onemocnělo 54 osob a 33 zemřelo.

       

Geografická distribuce potvrzených a pravděpodobných případů Eboly - Equateur Province, Democratická Republika Kongo (ke dni 14.7.2020)
mapa 2.jpg

  

Chikungunya

Chikungunya: v kontinentální Evropě (v zemích EU/EEA a VB) nebyl hlášen žádný autochtonní případ horečky Chikungunya v letech 2019 a 2020 (ke dni 18. června 2020).

Od začátku roku 2020 se vyskytla horečka Chikungunya v následujících oblastech:

Amerika a Karibská oblast

Brazílie - 48 316 pravděpodobných případů, Costa Rica - 36 suspektních případů, Kolumbia – 139 případů, El Salvador – 70 suspektních případů, Honduras – 25 suspektních případů, Mexiko – 1 případ, Nikaragua – 7 suspektních případů, Paraguay – 2 pravděpodobné a 257 suspektních případů, Peru – 124 případů, Venezuela – 34 případů.

Asie

Indie – 1 potvrzený a 7 suspektních případů, Malaysie – 1172 případů, Thajsko - 4 307 případů v 62 provinciích napříč zemí, v Jemenu probíhala epidemie

Afrika

v minulosti epidemie v Súdánu a Kongu

Austrálie a Pacifik

nebyly hlášeny aktualizace

      

Geografická distribuce horečky Chikungunya -případy hlášené celosvětově od ledna 2020 do července 2020

mapa 3.jpg

   

Dengue

Dengue:kontinentální Evropě (v zemích EU/EEA a VB) nebyl hlášen žádný autochtonní případ Dengue v roce 2020 (ke dni 18. června 2020).

Od začátku roku 2020 se vyskytla horečka Dengue v následujících oblastech:

Amerika a Karibská oblast

V roce 2020 PAHO (Pan American Health Organization) hlásila 1 803 530 suspektních a potvrzených případů Dengue (z nichž bylo 803 784 laboratorně potvrzeno), v Americkém regionu bylo hlášeno 655 úmrtí.

Nejpostiženější jsou Brazílie - 1 195 529 případů, z nich 632 209 laboratorně potvrzených, Paraguay – 219913 případů, z nichž 59 423 je laboratorně potvrzených, Bolívie - 82 793 případů, z nichž 14 697 potvrzených a Argentina - 79 775 případů, z toho 50 385 bylo laboratorně potvrzeno. Všechny čtyři sérotypy aktuálně cirkulují v regionu Ameriky (DENV-1, DENV-2, DENV-3 a DENV-4), což zvyšuje riziko závažných onemocnění.

Asie

Bangladéš – 331 případů, Kambodža – 2566 případů a jedno úmrtí, Čína – 104 případů dengue, Indie – 92 případů, Indonézie – 68 700 onemocnění a 446 úmrtí,  Laos - 2 661 případů dengue a 8 úmrtí, Malaysie - 59 378 případů a 82 úmrtí, Maledivy - 153 případů dengue,  Myanmar - 800 případů dengue a 3 úmrtí, Pákistán – 200 onemocnění dengue, Filipíny - 50 169 případů a 173 úmrtí, Singapur - 17 585 onemocnění, 12 úmrtí, Srí lanka - 23 217 případů, Taiwan – 61 případů, Thajsko - 19 758 onemocnění a 2 úmrtí, Vietnam - 31 966 případů a 3 úmrtí.

Afrika

Réunion - 36 962 případů, DENV-1 je nejčastější sérotyp, nicméně rovněž DENV-2 a DENV-3 též cirkulují na ostrově.  Mayotte - 4 156 potvrzených případů, v současnosti cirkuluje pouze DENV-1.

Benin a Etiopie nehlásily nové počty případů, na Mali jsou hlášeny případy, ale probíhá humanitární krize, Komory – 696 suspektních případů, 4 potvrzené, Mauretánie – 7 potvrzených případů.

Austrálie a Pacifická oblast

Austrálie – 191 autochtonních a importovaných případů dengue, Cookovy ostrovy – 230 případů, Francouzská Polynésie – 2940 onemocnění, Marshallovy ostrovy – 3482 případů dengue, z nichž 1634 laboratorně potvrzených a 2 úmrtí, Nová Kaledonie – 47 případů dengue.

   

Geografická distribuce horečky Dengue - případy hlášené celosvětově od ledna 2020 do července 2020

mapa 4.jpg

Chikungunya a dengue jsou endemické v rozsáhlých tropických a subtropických oblastech. Je doporučeno dodržovat preventivní opatření v ochraně proti poštípání komáry při pobytu v těchto oblastech.

 

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-12-18-july-2020-week-29

 

Nahoru