SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nanosafety - nanočástice, materiály a technologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nanosafety - nanočástice, materiály a technologie

nano2.jpg Publikované podklady ohledně aktuálních problémů a aktuální existující požadavky na firmy a distributory nanomateriálů:


Seminář NANOBEZPEČNOST konaný 13. 10. 2021 - Seminář Nanobezpečnost - 13. 10. 2021 - prezentace

Materiál - publikovaný v únoru 2021: Research progress on the carcinogenicity of metal nanomaterials autorů Lin Liu, Lu Kong

Nanosafety in Europe 2015 - 2025: Towards Safe and Suistainable nanomaterials and Nanotechnology Innovations (2.24 MB) (Finnish Institute of Occupational Health). (Stojí za přečtení)

Aktuální zprávy:

23. 11. 2022 - Tribunál: EK se dopustila nesprávného posouzení účinků titanové běloby. Tribunál zveřejnil dne 23. listopadu 2022 svůj rozsudek ve spojených věcech T-279/20, T-288/20 a T-283/20 | CWS Powder Coatings a další v. Komise, jímž zrušil nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci z roku 2019 v rozsahu, v němž se týká harmonizované klasifikace a označení oxidu titaničitého jako karcinogenní látky při vdechování v některých formách prášku. Jak stojí v rozsudku, EK se zaprvé dopustila zjevně nesprávného posouzení spolehlivosti a přijatelnosti studie, na které se zakládala klasifikace, a zadruhé porušila kritérium, podle něhož se tato klasifikace může týkat pouze látky, která má inherentní vlastnost způsobovat rakovinu. (viz: "advokátní deník" a celý dokument tribunálu).

Nové požadavky REACH od 1. 1. 2020 - (https://echa.europa.eu/-/get-ready-for-new-reach-requirements-for-nanomaterials).Účelem je zajistit, aby společnosti poskytovaly dostatek informací k prokázání bezpečného používání svých nanomateriálů pro lidské zdraví a životní prostředí. Změny se vztahují na všechny nové a stávající registrace týkající se nanoforem. To znamená, že se od žadatelů o registraci očekává, že do 1. ledna 2020 aktualizují své stávající dokumentace s informacemi o produkovaných či distribuovaných nanoformách.Povinností žadatele je respektovat revidované přílohy REACH zabývající se nanoformami, které zavádějí objasnění a nová ustanovení pro:

  •  charakterizace nanoforem nebo sad nanoforem, na které se vztahuje registrace (příloha VI);
  • posouzení chemické bezpečnosti (příloha I);
  • požadavky na informace o registraci (přílohy III a VII-XI); a
  • povinnosti následného uživatele (příloha XII).

Nedej se (Nedej se!) Nanotechnologie v karanténě

Zkusme to i z druhé strany: : Nedej se z 6. 9. 2020

Tio2 - nanoforma a titanová běloba

Nahoru