Zdraví a životní prostředí

Lidský biomonitoring

Pomocí biomonitoringu zkoumáme vliv znečištění životního prostředí na zdraví obyvatelstva. Z malých množství krve, moče nebo vlasů můžeme zjistit, jakým škodlivým chemickým látkám jsou lidé reálně vystaveni, v jakém množství se v těle nacházejí a zda mohou ovlivnit zdraví populace. Biomonitoring zohledňuje všechny cesty expozice, kterými se dostávají toxické chemické látky do organismu: dýcháním, konzumací potravin a vody, polykáním částeček půdy a prachu nebo vstřebáním kůží. Vypovídá tak o skutečné zátěži populace a je proto považován za důležitý nástroj pro snižování zdravotních rizik chemických látek.

Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ koordinuje program národního lidského biomonitoringu od roku 1994. V rámci programu se zaměřujeme na několik skupin obyvatelstva České republiky:  dospělé, děti a kojící ženy. Obsah chemických látek zjišťujeme z malých vzorků krve, moče, mateřského mléka a vlasů.


Výsledky národního lidského biomonitoringu

Mezinárodní projekty

Co byste měli vědět o škodlivých chemických látkách 


Pravidelných studií se účastní 250 až 400 lidí, kteří jsou předem podrobně informováni o účelu a průběhu studie. Ochrana osobních údajů je přísně dodržována; podrobnosti ochrany osobních údajů v rámci studií lidského biomonitoringu SZÚ jsou uvedeny ZDE.


Program národního lidského biomonitoringu sleduje:

  • toxické kovy (kadmium, olovo, rtuť)
  • organochlorované pesticidy (metabolity DDT, hexachlorbenzen, hexachlorocyklohexan)
  • polychlorované bifenyly (PCB)
  • per- a polyfluoroalkylované sloučeniny (PFAS)
  • zpomalovače hoření
  • metabolity ftalátů
  • bisfenoly
  • a také tělu prospěšné prvky a vitamíny (selen, jód, vitamin D)

Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D? Na tuto otázku hledala odpověď studie Státního zdravotního ústavu, která proběhla v roce 2016.