Lidský biomonitoring

Co byste měli vědět o toxických chemických látkách

V této sekci, kterou budeme postupně doplňovat, vás chceme informovat o toxických chemických látkách, jejichž obsah sledujeme v těle pomocí lidského biomonitoringu. Dozvíte se, jak se tyto látky dostávají do těla, jak mohou poškozovat zdraví, jak je zatížena česká populace a jak svou expozici těmto látkám pokud možno snížit.