Lidský biomonitoring

PARC – Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek

 

 

 

 

Projekt PARC je celoevropský výzkumný a inovační partnerský program podporovaný Evropskou Komisí (HORIZON Europe), který má za cíl zlepšit hodnocení rizik chemických látek, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví, a v konečném důsledku přispět ke snížení jejich výskytu v životním prostředí. Projekt má zásadním způsobem podpořit Strategii EU pro chemické látky, která cílí k udržitelnosti a k prostředí bez toxických látek. Projekt usiluje napomoci i tomu, aby bylo možné lépe předvídat i teprve vznikající zdravotní rizika a reagovat na ně. Stránky projektu (EN) ZDE.

Státní zdravotní ústav se v projektu zapojuje do harmonizovaných studií obsahu chemických látek v těle populací v oblasti lidského biomonitoringu nebezpečných široce rozšířených chemických látek s bioakumulačními, neurotoxickými, karcinogenními a reprotoxickými účinky, narušujícími prenatální vývoj a hormonální systém. SZÚ tím navazuje na svůj dlouholetý program národního lidského biomonitoringu, který organizuje již bezmála 30 let, a na předchozí aktivity v podobných mezinárodních projektech.