SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Lidský biomonitoring » Mezinárodní spolupráce » Projekt COPHES a mezinárodní pilotní studie...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Projekt COPHES a mezinárodní pilotní studie DEMOCOPHES


Tento mezinárodní projekt (2010-2012) odstartoval snahy o harmonizaci národních lidských monitoringů v evropských zemích. Koordinovaná společná pilotní studie byla provedena v 16 státech (Belgie, Česko, Kypr, SRN, Dánsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Maďarsko, Švédsko, Spojené Království, Portugalsko, Lucembursko a Irsko) a dalších 5 zemích připojených k projektu (Rakousko, Francie, Švýcarsko, Norsko, Chorvatsko). V metodicky sjednocené pilotní studii byly použity harmonizované protokoly pro nábor respondentů (děti ve věku 6 - 11 let a jejich matky) a dotazníkové šetření, pro způsob odběru vzorků a stanovení obsahu kadmia, metabolitů ftalátů a kotininu v moči a rtuti ve vlasech evropské populace. V ČR byl projekt realizován v Praze a v Liberci. 

Závěrečná zpráva projektu DEMOCOPHES je k dispozici zde: 

democophes_EU_280313.pdf Layman report.pdf (8,69 MB)

 

Nahoru