SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Lidský biomonitoring » Mezinárodní spolupráce » Evropská iniciativa pro harmonizaci lidského...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Evropská iniciativa pro harmonizaci lidského biomonitoringu HBM4EU


Projekt pokračující v harmonizaci a rozvoji lidského biomonitoringu ve 30 evropských zemích, podporovaný Evropskou agenturou pro životní prostředí a Evropskou komisí, kofinancovaný v rámci programu Horizont 2020. Probíhal v letech 2017 až 2022. Státní zdravotní ústav se zapojil do projektu spolu s dalšími vědeckými a odbornými organizacemi, jako je Masarykova univerzita (MU) v Brně, ÚZIS, VŠCHT a další. 

Stránky projektu (v angličtině):  https://www.hbm4eu.eu/the-project/

Zajímavá je možnost stáhnout ze stránek projektu zpracované informace z rešerší odborné literatury nebo seznamy HBM studií, které proběhly  v různých zemích Evropy.

Významným výstupem projektu je databáze evropských studií lidského biomonitoringu IPCHEM (Informační platforma pro monitoring chemických látek) obsahující také základní informace o těchto studiích. Přispěla sem řadou studií i Česká republika prostřednictvím Státního zdravotního ústavu v Praze.

Dalším zajímavým výstupem je vizualizace pro vzájemné porovnání hodnot obsahu jednotlivých toxických látek získaných různými evropskými studiemi lidského biomonitoringu, tzv. EU HBM DASHBOARD

Nahoru