Pitná voda

Aktualizovaný návod k hodnocení zdravotních rizik

Dne 27.4.2022 byl vydán aktualizovaný autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě.