Ovzduší – témata zdraví a bezpečnosti

Monitoring ovzduší

Odborné zprávy o monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší a organizační záležitosti a informace pro spolupracující Zdravotní ústavy se sídlem v Ostravě a se sídlem v Ústí nad Labem realizující projekt IOŽP CS-MON.

Odborná zpráva za rok 2021

Organizační záležitosti

Harmonogramy a datové věty:

  • Harmonogram odběru vzorků pro stanovení PAU na rok 2023, který byl sjednocen s harmonogramem ČHMÚ (odběr každý třetí den a pouze na filtry)
  • Harmonogram odběru vzorků pro stanovení  kovů na rok 2023