SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Vnitřní prostředí (Urbanismus a bydlení) -...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vnitřní prostředí (Urbanismus a bydlení) - hygienické aspekty

domecek_3.jpg Vnitřní prostředí budov se v současnosti stává prostředím, kde trávíme nejvíce času (až 90 %) a tak samozřejmě významně ovlivňuje naše fyzické zdraví a duševní pohodu. Přitom se zde vyskytuje mnoho faktorů, které mohou představovat zdravotní rizika.  Problémem může být kvalita vnitřního ovzduší daná kombinací vnitřních zdrojů  a pronikáním škodlivin z vnějšího prostředí.  Zásadní význam mají mikroklimatické faktory prostředí (teplota, vlhkost a nevyhovující úroveň větrání), které mohou v bytech a budovách vyvolat růst plísní a dalších alergenů. Samostatnou kapitolou je obtěžující hluk, působící často až zdravotní a psychickou újmu. Urbanismus souvisí nejen s architektonickým řešením sídel, ale může pozitivně či negativně ovlivňovat také životní styl, zdraví  a bezpečnost jejich obyvatel.


Materiál zpracovaný WHO (Dampness_and_mould_WHO)

Problematika plísní - stanovisko SZÚ

Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční orgány, ze kterých uvolňují do okolního ovzduší spory (rozmnožovací částice). Ty jsou velmi malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Plísně patří k významným faktorům, které mohou velmi negativně ovlivnit zdraví člověka zejména z hlediska jejich podílu na vzniku celé řady alergických a mykotických onemocnění. Z důvodu výše uvedeného působení na zdraví nelze výskyt plísní v bytech lidí podceňovat. Proto základním hygienickým doporučením je, aby se ve vnitřním prostředí člověka nevyskytovaly viditelné nárůsty plísní na površích.


 

Sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí budov

Problematika sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí veřejných budov, pracovišť, domů a bytů.


 

Kvalita vnitřního prostředí

Vnitřní prostředí je prostředím, kde trávíme nejvíce času (až 90 %) a tak samozřejmě významně ovlivňuje naše fyzické zdraví a duševní pohodu. Přitom se zde vyskytuje mnoho faktorů, které mohou představovat zdravotní rizika. Vyplývá to především z kombinace vnitřních zdrojů a pronikáním škodlivin z vnějšího prostředí. Zásadní význam mají i mikroklimatické faktory prostředí (teplota, vlhkost a nevyhovující úroveň větrání). Z ostatních sledovaných a hodnocených látek lze často za velmi významnou považovat zvýšenou prašnost, ojediněle organické látky, zcela výjimečně azbest.


 

Nahoru