Prevence úrazů, násilí a otrav

Děti a první pomoc

Co to je vůbec první pomoc? První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Máte pocit, že to zvládne jedině záchranář nebo zdravotník? Naopak, potřeba je také laická první pomoc, kterou by měl zvládnout každý z nás. Základem je nepanikařit a vzpomenout si na pravidla, která jsme v životě už určitě slyšeli.

Základy první pomoci bychom také měli naučit své děti. Samozřejmě připomeneme, že pokud je to možné, mají vždy zavolat dospělého, a při vážných událostech sanitku. Některé jednoduché úkony by však mohly zvládnout samy.

Začneme obyčejnou odřeninou, škrábnutím nebo malým pořezáním. Děti by měly vědět, že je nutné ranku vymýt a vydezinfikovat, aby se do rány nedostala nějaká infekce. Překrytí rány není vždy nutné. Ránu kryjeme, aby se do ní nedostaly nečistoty, ale také proto, abychom se neušpinili od krve. U dětí také platí, že sebemenší ranka překrytá náplastí, nejlépe ozdobnou, méně bolí☺.

Důležité je umět rychle zareagovat u popáleniny či opařeniny. První pomoc je prostá, popálené místo strčíme pod studenou vodu a chladíme ho. Nic dalšího na něj nedáváme (žádná vajíčka, mouku atd.). Pokud je rána větší, necháme si ji ošetřit u doktora, který ji překryje materiálem, jenž se nám na ránu nepřilepí.

Děti se také mohou setkat s bodnutím od vosy, včely, sršně. U normálního bodnutí stačí místo zchladit studenou vodou a potřít gelem určeným k ulevení od popíchání hmyzem, např. Fenistil. Problém může nastat, když někdo dostane žihadlo v oblasti krku, do jazyka nebo kolem úst, nebo pokud je jedinec alergický, může dojít k otoku a dušení. Děti by vždy měly zavolat dospělého. Do poskytnutí odborné pomoci je třeba vyndat z místa bodnutí žihadlo, pokud tam zůstalo, a je vhodné místo chladit, aby neotékalo. Můžeme ho potírat ledem, popíjet ledovou vodu nebo led přímo nechat rozpouštět v ústech.

Další situace, při které je potřeba zasáhnout ihned, je vdechnutí cizího tělesa. U malých dětí bychom na toto nebezpečí měli myslet neustále a odstranit z jejich dosahu všechny drobné předměty. Jenže i větším dětem nebo dospělým se může stát, že nechtíc vdechnou drobek nebo špatně rozžvýkané sousto. V tuto chvíli není čas na rozmýšlení, musíme se snažit pomocí úderů mezi lopatky sousto odstranit. Používáme otevřenou dlaň a používáme přiměřenou sílu, aby údery měly efekt. Nepodceňujme děti, kolikrát jsou to právě ony, kdo si zachovají chladnou hlavu a zareagují správně.

Jak volat záchranku?

V dnešním článku si to zopakujeme všichni. Tak předně, voláme číslo 155. Existuje také číslo 112, které můžeme použít, když si na 155 nemůžeme vzpomenout, a také ho můžeme použít ve všech zemích EU pro přivolání záchranářů. Tísňové volání je zdarma, takže můžeme volat, i když nemáme kredit nebo i SIM kartu, a umožňuje určení polohy volající osoby.

Když se ozve dispečer/ka, představíme se, řekneme, co se stalo, kde se to stalo a komu se co stalo. Můžete sebe a své děti naučit poučku na tyto základní otázky v pořadí jak jdou za sebou: Co? Kde? Kdo?

Nepanikaříme, pokud nevíme, co všechno říci, vůbec to nevadí, dispečer/ka se na vše zeptá a zároveň nám poradí, co se zraněným máme dělat, než přijede sanitka, jenom nesmíme položit telefon dříve.

Někdy může mít volající problém s určením polohy, zejména při pohybu v neznámém terénu, na silnicích, horách, v přírodě apod. V důsledku toho může dojít k prodlevě, než přijede záchranka a poskytne první pomoc. Tento problém může vyřešit Aplikace Záchranka.

Aplikace je v současné době velkým pomocníkem pro záchranáře i pro laickou veřejnost. Může si ji stáhnout zdarma do „chytrého“ telefonu či hodinek každý. Funguje nejen na celém území ČR, ale i v Rakousku, Maďarsku a na slovenských horách.

V případě potřeby záchranné služby jen stisknete nouzové tlačítko, kterým vytočíte číslo 155 a zároveň odešlete záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Pokud se nacházíte v horách, aplikace to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě pro danou oblast, obdobně v blízkosti vodních ploch automaticky informuje Vodní záchrannou službu.

Aplikace má i spoustu dalších funkcí. Za pomoci lokátoru vám například pomůže najít nejbližší defibrilátor, pohotovost nebo pohotovostní lékárnu. Najdete zde i návod, jak poskytnout první pomoc. Či si můžete zvolit, zda chcete dostávat varovná upozornění o zdraví ohrožujících situacích ve vašem okolí např. požárech, povodních apod.

Více informací o aplikaci naleznete na zachrankaapp.cz.

Schválně zkontrolujte, jestli to všechno vaše dítě ví. Vymyslete nějakou situaci a zkuste si to prakticky zahrát, třeba to opakování bude přínosné i pro vás.

 

MUDr. Irena Zimenová

Mgr. Kristina Pokorná, DiS. et DiS.