Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání

Hlášení nebezpečných výrobků (Safety Gate (RAPEX))

Safety Gate (RAPEX) představuje systém rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích. Tento informační systém byl zřízen pro rychlé informování veřejnosti a dozorových orgánů o nebezpečných výrobcích na trhu Evropské unie. Rychlá výměna informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které představují riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitele, probíhá mezi členskými státy EU, Evropského hospodářského prostoru a Evropskou komisí. Součástí systému jsou veřejně dostupné informace o nebezpečných výrobcích, které byly dozorovými orgány členských států EU oznámeny do informačního systému prostřednictvím národního kontaktního místa pro rychlou výměnu informací o nebezpečných výrobcích (NKM RAPEX).

Informace jsou dostupné ve všech úředních jazycích EU včetně češtiny.

Přehled všech notifikací nebo jejich týdenní shrnutí je dostupné na webu: Safety Gate (RAPEX)

Přehled nebezpečných výrobků zachycených na území ČR je dostupný na webu ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/nebezpecne-vyrobky/