Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny (VVP) se zabývá hodnocením zdravotních rizik a komunikací rizika oblasti bezpečnosti potravin a výživy. Byl zřízen MZ ČR na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001, ze dne 10.12.2001. Představuje tým nezávislých odborníků z ČR. Po omezení finančního rozpočtu SZÚ v roce 2008 byla praktická činnost VVP zredukována na minimum, nikdo jej však nezrušil.


Specializované stránky VVP – starší výsledky.

Nahoru