Studny

Studna jako zdroj pitné vody

Druhé, aktualizované vydání příručky, která je určena především jako základní informace pro laickou veřejnost, pro majitele a uživatele domovních studní, dále pro ty, kteří se k budování teprve chystají, a v neposlední řadě pro ty, kteří mají nést odpovědnost za stav veřejných studní. Tištěnou brožuru lze získat zdarma v edičním oddělení SZÚ, elektronická verze ve formátu pdf je zde volně ke stažení.

Soubory ke stažení