Studny

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice

Byly shromážděny výsledků rozborů vody z 3377 odběrů u cca 1700 veřejných studní a 3954 odběrů u cca 3300 soukromých studní provedených hygienickou službou v letech 1991-1998. Výsledky se týkají celkem 11 okresů ze všech krajů České republiky.

Hodnocením získaných výsledků bylo zjištěno, že dochází k překročení limitních hodnot u ukazatelů s nejvyšší meznou hodnotou a meznou hodnotou přijatelného rizika asi u 60 % studní, u ukazatelů s meznou hodnotou asi u 75 % studní. Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi kvalitou veřejných a soukromých studní, ani mezi výsledky jednotlivých let (časový trend); na druhou stranu však existují výrazné místní rozdíly.

Zjištěné výsledky nepotvrzují oficiální údaje, že by zdravotně závadných bylo 95-98 % studní. Zdravotně rizikových je zřejmě jen asi 70 % studní. I když lze tímto zjištěním poněkud zlepšit prezentovaný obraz o kvalitě studní v ČR, výraz “jen” zde nemůže být nijak uspokojující. Naopak – situaci je nutno i nadále považovat za kritickou a je třeba podnikat kroky k nápravě.