93. Konzultační den oddělení pracovního lékařství

13. března 2023 | Autor:

93. Konzultační den oddělení pracovního lékařství

736 Tuto událost si zobrazilo 736 lidí.

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

si Vás dovoluje pozvat na

93. Konzultační den oddělení pracovního lékařství

který se koná dne 20. dubna 2023

v SZÚ, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

a zároveň bude vysílán online na platformě ZOOM

 

Program

10:00–10:10 Zahájení (Lipšová V., SZÚ)
10:10–10:40 Procesní návaznosti nemocí z povolání – regionální poznatky (Lipšová V., SZÚ)
10:40–11:10 Nemoci z povolání ve vztahu ke kategorizaci prací (Kučera I., KHS Hradec Králové)
11:10–11:20 Přestávka, dotazy z chatu
11:20–11:50 Novelizace právních předpisů v oblasti pracovnělékařských služeb (Urbanová J., MZ ČR)
11:50–12:30 Inovativní přístup k hodnocení vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí v kontextu Průmyslu 4.0 – s důrazem na lokální svalovou zátěž (Tuček D., Univerzita Tomáše Bati, Zlín)
12:30–13:00 Přestávka na oběd
13:00–13:20 Covid-19 jako nemoc z povolání (Malenka P., FNUSA Brno)
13:20–13:50 Nemoci z povolání v ČR v roce 2022 (Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Voříšková M., VFN, SZÚ)
13:50–14:20 Zdravotní rizika pracovního potápěče (Haták M., Asociace profesionálních potápěčů)
14:20–14:45 Možnosti snižování nemocnosti zaměstnanců očkováním (Ciupek R., KHS Jihomoravského kraje)
14:45–15:00 Diskuze, dotazy z chatu, závěr 

Vedoucí akce: MUDr. Vladimíra Lipšová

Kontaktní osoba: Dana Havlová, tel: 267 082 653

e-mail: dana.havlova@szu.cz

Uzávěrka přihlášek je 17. 4. 2023.

Link pro online připojení bude zaslán den před konáním akce (po uhrazení účastnického poplatku).

V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.

Seminář bude zapsán v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK
a podle § 5 odst. 3 Stavovského předpisu č. 16 za účast náleží 5 kreditů.
Lékařům, kteří mají ve Vzdělávacím portálu ČLK zřízeno své kreditové konto budou kredity připsány automaticky.

K tomu je nutné, aby v přihlášce bylo vyplněno ČLK ID.

Účastnický poplatek za prezenční i online účast 968 Kč (800 Kč+168 Kč DPH) lze uhradit
bankovním převodem na BÚ č. 1730101/0710, VS 1114424 (jméno účastníka uveďte do poznámky)
nebo v pokladně SZÚ v budově č. 15.

 

Datum a čas

20. 04. 2023 @ 10:00 pro
20. 04. 2023 @ 15:00
 

Datum ukončení registrace

17. 04. 2023

Sdílet s přáteli