95. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství

24. srpna 2023 | Autor: Dava Havlová

Registrace byla ukončena
95. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství

95. konzultační den Centra hygieny práce a pracovního lékařství

1668 Tuto událost si zobrazilo 1668 lidí.

 který se koná dne 14. září 2023

v SZÚ, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

a zároveň bude vysílán online na platformě ZOOM

 

Hodnocení expozice chemickým látkám
na pracovištích

 

Program

10:00–10:10 Zahájení (Lipšová V., SZÚ Praha)
10:10–10:30 Diisokyanáty na pracovištích I: přehled mezinárodních aktivit
(Mráz J., SZÚ Praha)
10:30–10:50 Diisokyanáty na pracovištích II: výsledky cíleného SZD 2022
(Dušková Š., SZÚ Praha)
10:50–11:20 Diisokyanáty na pracovištích III: i) závěry z cíleného SZD 2022,
ii) pokus o vysvětlení záhady, iii) předpokládaný další vývoj
(Mráz J., SZÚ Praha)
11:20–11:45 Bisfenoly v termopapírech: výsledky a závěry z cíleného dozoru 2022
(Sosnovcová J., SZÚ Praha)
11:45–12:30 Přestávka
12:30–13:10 Ponaučení z nehod spojených s úniky chloru do ovzduší
(Marek J., Skřehot P.A., Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Praha)
13:10–13:30 Hygienická problematika řezných kapalin (Vrtalová M., SZÚ Praha)
13:30–13:50 Oddělení prvkové analýzy SZÚ, Laboratoř pro analýzu stopových prvků:
od tradičních analýz k novinkám
(Žádná K., SZÚ Praha)
13:50–14:20 Diskuse, závěr

 

Vedoucí akce: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., tel. 267 082 667, e-mail: jaroslav.mraz@szu.cz
Odborný garant akce: MUDr. Vladimíra Lipšová
Kontaktní osoba: Dana Havlová, e-mail: dana.havlova@szu.cz

Uzávěrka přihlášek je 11. 9. 2023

 Link pro online připojení bude přihlášeným zaslán emailem 13. 9. 2023

V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře
a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.
Seminář bude zapsán v Centrálním registru akcí
celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK
a podle § 5 odst. 3 Stavovského předpisu č. 16 za účast náleží 5 kreditů.
Lékařům, kteří mají ve Vzdělávacím portálu ČLK zřízeno své kreditové konto
budou kredity připsány automaticky.
K tomu je potřeba, aby v přihlášce vyplnili svoje ČLK ID.

Účastnický poplatek za prezenční i online účast 968 Kč (800 Kč+168 Kč DPH)
lze zaplatit bankovním převodem
na BÚ č. 1730101/0710, v.s. 1114523 (jméno účastníka uveďte do poznámky)
nebo v pokladně SZÚ v budově č. 15.

Možnosti občerstvení: automat na sendviče, automat na kávu,
drobné pohoštění v sále.

 

MUDr. Vladimíra Lipšová v.r.
vedoucí CHPPL SZÚ

 

Registrace na akci uzavřena.
 

Datum a čas

14. 09. 2023 @ 10:00 pro
14. 09. 2023 @ 14:30
 

Datum ukončení registrace

11. 09. 2023

Sdílet s přáteli