97. konzultační den CHPPL

16. listopadu 2023 | Autor: Dava Havlová

97. konzultační den CHPPL

97. konzultační den CHPPL

892 Tuto událost si zobrazilo 892 lidí.

který se koná dne 7. prosince 2023

v SZÚ, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

a zároveň bude vysílán online na platformě ZOOM

 

Podpora zdraví na pracovišti – Vše se mění a stále posouvá 

 

Program

10:00–10:05 Zahájení (Lipšová V., SZÚ Praha)
10:05–10:20 Shrnutí výsledku soutěže PPZ do roku 2023 (Zónová J., SZÚ Praha)
10:20–10:40 Zdravý talíř v pracovním prostředí (Selinger E., SZÚ Praha)
10:40–11:40 Zkušenosti vybraných podniků s podporou zdraví na pracovišti
11:40–11:50 Přestávka
11:50–12:30 Nastavení procesu řízení rizik v otázkách duševního zdraví při natáčení filmového projektu (Kosorinský J., Evropský institut bezpečnosti filmových projektů, z.ú.)
12:30–13:30 Polední přestávka
13:30–13:50 Psychosociální rizika na pracovišti (Lipšová V., SZÚ Praha)
13:50–14:00 Další aktivity PPZ – Kulaté stoly (Peclová J., SZÚ Praha)
14:00–14:20 Podpora zdraví v mezinárodním měřítku (Zónová J., SZÚ Praha)
14:20–15:00 Diskuze, závěr

Vedoucí akce: Ing. Jana Zónová, e-mail: jana.zonova@szu.cz
Odborný garant akce: MUDr. Vladimíra Lipšová
Kontaktní osoba: Dana Havlová, e-mail: dana.havlova@szu.cz

 

Přihlášku je nutno vyplnit on-line na stránkách SZÚ: Věda, výzkum, vzdělávání; Kalendář akcí;
97. konzultační den CHPPL (uzávěrka přihlášek je 4. 12. 2023)

Link pro online připojení bude přihlášeným zaslán emailem 5. 12. 2023. 

V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství. Seminář bude zapsán v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK
a podle § 5 odst. 3 Stavovského předpisu č. 16 za účast náleží 5 kreditů. Lékařům, kteří mají ve Vzdělávacím portálu ČLK zřízeno své kreditové konto budou kredity připsány automaticky.
K tomu je potřeba, aby v přihlášce vyplnili svoje ČLK ID.

Účastnický poplatek za prezenční i online účast 968 Kč (800 Kč+168 Kč DPH) lze zaplatit
bankovním převodem na BÚ č. 1730101/0710, v.s. 1114426 (jméno účastníka uveďte do poznámky)
nebo v pokladně SZÚ v budově č. 15.

Možnosti občerstvení: automat na sendviče, automat na kávu, drobné pohoštění přímo v sále.

Registrace na akci uzavřena.
 

Datum a čas

07. 12. 2023 @ 10:00 pro
07. 12. 2023 @ 15:00
 

Datum ukončení registrace

06. 12. 2023

Sdílet s přáteli