SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Usneseni Výboru pro zdravot. a soc.politiku...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Usneseni Výboru pro zdravot. a soc.politiku Senátu PČR - koncepce Hyg.služby


SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

50. USNESENÍ

ze 14. schůze, konané dne 26.11. 2013

 

VÝBOR

1. vzal na vědomí Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně zdraví předloženou ministerstvem zdravotnictví a prezentovanou na jednání výboru Hlavním hygienikem ČR MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D.;

2. ztotožňuje se s kritickým hodnocením minulého období, v němž byl prostor pro primární prevenci, ochranu a podporu zdraví i činnost hygienické služby omezován neodůvodněnými a nesystémovými zásahy;

3. pokládá za nezbytnou revitalizaci infrastruktury hygienické služby, ochrany a podpory zdraví a její další proporcionální rozvoj v rámci systému zdravotní péče České republiky;

4. souhlasí a podporuje kroky nového vedení hygienické služby při realizaci předložené „Koncepce“ a navazující přípravě implementace programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví 2020“;

5. pokládá efektivní prevenci nemocí, ochranu a podporu zdraví za účinný nástroj k zabránění další eskalace nákladů léčebné péče;

6. ukládá předsedovi výboru, aby se závěrem projednávání seznámil ministra zdravotnictví ČR.

Miloš Janeček v.r.                                                     Milada Emmerová  v.r.  
předseda  výboru                                                       ověřovatelka výboru

Nahoru