Materiály ze seminářů

39. Teisingerův den průmyslové toxikologie

Program

Toxicita nanomateriálů. Vybrané výsledky projektu NANOBIO – prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

(Imuno )toxicita nanomateriálů – Mgr. Tereza Švadláková, Ph.D.

HHC v dotazech Toxikologického Informačního Střediska – Mgr., Bc. Michal Čečrle

Methoxetamin (MXE): Identifikace a stanovení v biologickém materiálu u zemřelého v pokročilém stádiu rozkladu – RNDr. Miroslava Bursová

Extrémní methemoglobinémie po sebevražedném požití letální dávky dusitanu sodného a účinnost antidota – PharmDr. Andrej Uličný

Methemoglobinémie u dítěte po aplikaci Emla krému – Mgr., Bc. Michal Čečrle

Překvapení po požití olova – srovnání dvou osob – prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Absorbéry vlhkosti, kyslíku, ethylénu aneb co si můžeme přinést domů s nákupem – Mgr. Milada Běhounková

Vylučování štěpných produktů globinových aduktů -RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.