SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění je od 1. 9. 2022 MUDr. Radomíra Limberková

Vedení Státního zdravotního ústavu rozhodlo k 1. 9. 2022 jmenovat novou vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění MUDr. Radomíru Limberkovou, která je dlouholetou zkušenou odbornicí SZÚ a působí také jako vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz a vedoucí Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19. Její manažerské schopnosti jsou tedy již praxí dlouhodobě prověřeny a její jmenování vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění zaručuje hladký a kontinuální chod celé laboratoře i bezproblémové pokračování všech pracovních agend NRL.


Došlo tak ke stabilizaci stavu, kdy RNDr. Helena Jiřincová byla po úmrtí původní vedoucí MUDr. Martiny Havlíčkové, CSc. pověřena vedením NRL do doby jmenování nového vedoucího. Na obsazení místa bylo vyhlášeno výběrové řízení. Do tohoto řízení se ale nikdo nepřihlásil. Řešení situace poněkud prodloužila pandemie covid-19, v průběhu které bylo nutné se soustředit na zabezpečení a pokrytí úkolů spojených s detekcemi variant viru a další agendou. Proto vedení SZÚ odložilo dořešení této personální otázky až na klidnější období. Následně k 1. 9. letošního roku jmenovalo novou vedoucí.

Věříme, že tento krok nejen umožní další hladký chod NRL, ale také paní doktorce Jiřincové uvolní kapacity, aby se mohla plně věnovat její vysoce odborné práci v rámci NRL, které si velice vážíme. Administrativní a manažerské povinnosti spojené s vedením odborného kolektivu přebírá již zkušená manažerka MUDr. Limberková.

Ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková osobním dopisem vyjádřila uznání a poděkovala RNDr. Heleně Jiřincové za její dosavadní práci v oblasti molekulární biologie a především na sledování vývoje variant viru SARS-CoV-2.  RNDr. Helena Jiřincová nadále pokračuje ve své odborné práci v rámci NRL SZÚ.

Nahoru