SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2014 » Vyhlášení EHK-824 bakteriologická diagnostika
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK-824 bakteriologická diagnostika

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU ODESLÁNÍ VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ


 

Datum rozeslání zásilky: 24. 2. 2014

Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám.

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy klasifikované jako Biologické činitele skupiny 2 (Sbírka zákonů č. 361/2007). Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.
Zásilka obsahuje čtyři simulované vzorky k identifikaci signifikantního patogena, z toho poslední i k vyšetření citlivosti k antibiotikům. Pátý vzorek je kmen určený pouze k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám. Vzorky uložte při   teplotě 2 - 8 °C.
Vzorky byly připraveny pracovníky České národní sbírky typových kultur Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, vedoucí Mgr. Renáta Kolínská, tel.267082428. Vzorky jsou distribuovány v zapertlovaných nádobkách. Po otevření nádobky rozpusťte lyofilizát v 1 ml živného bujónu a po 1 až 2 minutách vyočkujte na pevnou půdu. Pracujte až s kulturou po jedné pasáži.

Změna termínu pro odeslání výsledků

- formuláře s výsledky musí být odeslány nejpozději v pátek 21. 3. 2014 po tomto datu budou správné odpovědi zveřejněny na Internetových stránkách SZÚ. Výsledky i s krátkým komentářem budou dostupné po termínu ukončení na serveru SZÚ na adrese EHK za rok 2014 U každého vyšetřovaného vzorku bude uveden správný výsledek se stručnou poznámkou a obrázkem. Analýza výsledků bude uveřejněna jako dosud ve Zprávách EM. Upozorňujeme na možnost stažení průvodních formulářů jednotlivých sérií EHK, které budou k dispozici od prvního dne testování.

Hodnocení výsledků EHK Každý rok bude na základě výsledků za uplynulý rok vybráno 20 laboratoří s nejvyšším počtem dosažených bodů. Tento výběr bude anonymní, identita laboratoří nebude zveřejňována, ani známa laboratoři připravující vzorky pro EHK. Vzorek bude hodnocen pouze v případě, že nejméně 16 z těchto 20 laboratoří dosáhne plného počtu bodů. V EHK-bakteriologická diagnostika nadále nebudou standardně vyžadovány informace týkající se diagnostik použitých při zpracování a určování vzorků. Upozorňujeme, že termín ukončení vyšetřování musí být dodržen. Platí datum poštovního razítka doporučeného dopisu.

 

Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení EHK-824 Průvodní dopis + legenda ke vzorkům ke stažení EHK-824 (111,44 KB)

Formulář na výsledky EHK-824, bakteriologická diagnostika Formulář na výsledky EHK-824, bakteriologická diagnostika (101,35 KB)

 

Legendy a úkoly k jednotlivým vzorkům:

1. Výtěr z krku od 18-letého pacienta s bolestí v krku a horečkou. 
Úkol:
Určit signifikantního patogena.  

2. Izolát z hemokultury od pacienta v septickém stavu.
Úkol: Určit signifikantního patogena.  

3. Stolice od 3-letého dítěte s krvavým průjmem a bolestmi břicha.
Úkol: Určit signifikantního patogena.  

4. Izolát ze stolice od pacienta s vodnatým průjmem s příměsí krve.
Úkol: určit signifikantního patogena patogena (stačí uvést pouze rodové jméno)  a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ciprofloxacin, tetracyklin.

5. Kmen Campylobacter fetus
Úkol:
vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ciprofloxacin, erytromycin.
Výsledek interpretujte podle breakpointů pro Campylobacter jejuni/C. coli.

 

 

 

Nahoru