SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2015 » Vyhlášení EHK 901 - Identifikace herpetických virů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vyhlášení EHK 901 - Identifikace herpetických virů


Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je třeba informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků ani svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky posílejte na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje 5  lyofilizovaných  vzorků na identifikaci herpetických virů. Vzorky uložte při teplotě 2– 8 °C a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Vzorky před inokulací rozpusťte v 1 ml sterilní vody pro tkáňové kultury. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna vlastním zpracováním (lyofilizace).

Vzorky byly připraveny kolektivem pracovníků virologických laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie, kontaktní osoba , tel. 267 082 247, klara.labska@szu_cz .

 Upozorňujeme, že vzorky  nejsou určeny k průkazu virové DNA metodou PCR.

 

Vyhodnocení:  za 1 vzorek 2 body.

          Výsledky zašlete AP CEM nejpozději do  6. 11. 2015.

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu příslušné EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

                                                               

 

 

 

Nahoru