SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se v lednu 2022...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se v lednu 2022 výrazně zvýšil

V České republice od začátku pandemie do konce ledna 2022 evidujeme celkem 28 341 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. K více než 57 % z uvedených případů opakovaných nákaz došlo právě  během prvního měsíce letošního roku. Tento skokový nárůst reinfekcí v lednu dáváme do souvislosti s nástupem dominance nakažlivější varianty omikron.  


Za prokázanou reinfekci je považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. U většiny opakovaných onemocnění byl ovšem odstup mezi epizodami podstatně delší. Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 356 dní,“ uvádí vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

V období od 1. 3. 2020 do 31. 1. 2022 byly do Informačního systému infekční nemoci (ISIN) nahlášeny celkem více než 3 miliony případů covid-19. Mezi nimi SZÚ, podle výše uvedených kritérií, identifikoval 28 341 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 16 538 u žen a 11 803 u mužů. Věkové rozpětí osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19, je 0 až 100 let, medián 30 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 60 až 694 dny.

Identifikovali jsme také dalších více než 27 tisíc (27 004) případů možných reinfekcí  covid-19, u nichž ale minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově. U dalších 65 915 nejasných případů, z nichž více než 80 % bylo zaznamenáno během ledna 2022, validace nadále probíhá,“ upřesňuje další získaná data doktor Jan Kynčl.

Jen během měsíce ledna 2022 pak evidujeme celkem 16 347 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, což představuje více než 57 % ze všech potvrzených případů reinfekcí. U těchto osob byl interval mezi první a druhou epizodou onemocnění v rozmezí 60 až 694 dny a medián 352 dny, tedy vykazoval velmi podobné charakteristiky jako celkový soubor dat o reinfekcích.

Věková struktura lednových případů potvrzených reinfekcí byla nicméně odlišná, medián věku byl nižší a činil jen 19 let. Ve skutečnosti byl počet reinfekcí, k nimž došlo během ledna 2022, ještě vyšší, neboť u značného počtu případů dosud probíhá validace dat a nejsou uzavřeny. Skokový nárůst reinfekcí v lednu dáváme do souvislosti s nástupem dominance nakažlivější varianty omikron, “ dodává MUDr. Jan Kynčl, Ph.D

Nahoru