SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Výsledky Evropského testovacího týdne na HIV a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výsledky Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky 2019

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky je každoročně zaměřena na zpřístupnění bezplatného testování infekce HIV doplněného o testování žloutenky typu B, C, eventuálně syfilis. Cílem je včasné odhalení infekcí, které vedou k těžkým onemocněním a bez léčby končí smrtí a vedou k nákaze dalších osob. Kampaň v České republice koordinoval Státní zdravotní ústav s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví.


Včasné odhalení infekce umožňuje podstoupit léčbu, která výrazně přispívá ke zlepšení kvality života. Evropský týden testování nabízí každoročně ideální příležitost, jak odhalit počátky infekce HIV. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se tak těžkému průběhu onemocnění. Na týdenní akci navazuje 1. prosinec, kdy si připomínáme Světový den boje proti AIDS.

Akce, určené široké veřejnosti, se v roce 2019 zúčastnilo 968 osob oproti 955 osobám v roce 2018 nebo 759 osobám v roce 2017. Možnost testování byla na 104 místech ve všech krajích České republiky oproti 83 místům v roce 2018 a 76 místům v roce 2017. Bylo provedeno celkem 2358 testů oproti 2247 respektive 1595 testům v roce 2018, (2017). Každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV, se mohl nechat otestovat.

Této možnosti v roce 2019 využilo 452 (47%) žen a 516 (53%) mužů. Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou byly osoby ve věku 30-39 let. Mezi testovanými bylo asi 11% injekčních uživatelů drog. Oproti předchozím rokům se zvýšil i počet osob, které přišly na test poprvé. V roce 2019 přišlo poprvé na test 671 osob (70% z testovaných).
Odběry byly prováděny jak ze žilní, tak z kapilární krve. Test na HIV si nechalo udělat 959 osob, 320 osob si nechalo otestovat markery hepatitidy B (s pětkrát zjištěnou pozitivitou), 574 osob podstoupilo test na hepatitidu C (2 pozitivity, 13 reaktivních vzorků), 505 osob se nechalo otestovat na syfilis (3 pozitivní nálezy).
Věříme, že pro ty které Evropský testovací týden přivedl na testovací místa, byl výsledek testu úlevou nebo prvním krokem k vyřešení zdravotních problémů.

Děkujeme všem organizacím, které se do Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky zapojily a pomáhají tak naplňovat strategii Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS 2018-2022 a Ministerstvu zdravotnictví za finanční podporu tohoto celoevropského projektu.
Přílohou je grafické zpracování výsledků evaluačních dotazníků.

MUDr. Anna Kubátová
Martina Kůželová, Dis.
Bc. Jiří Stupka, Dis.


Evropský týdentestování na HIV a žloutenky, Česká republika, 2017 -2019 Evropský týdentestování na HIV a žloutenky, Česká republika, 2017 -2019

Nahoru