SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Výsledky: Evropský týden testování na HIV a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výsledky: Evropský týden testování na HIV a žloutenky (22. – 29. 11. 2021)

Již po šesté probíhala v České republice kampaň propagující Evropský týden testování na HIV a žloutenky. Jejím smyslem bylo připomenout lidem problematiku HIV a upozornit je na skutečnost, že případnou HIV pozitivitu je důležité zjistit co nejdříve, aby byla možná včasná léčba. Takový přístup může člověku přidat mnoho let života.


V době od 22. do 29. listopadu 2021 bylo veřejnosti k dispozici celkem 82 míst s nabídkou bezplatného anonymního testování na HIV a bezplatného testování na žloutenky a ostatní pohlavně přenosné infekce a to ve všech čtrnácti krajích České republiky. I přesto, že probíhal nouzový stav, 832 osoby využily možnosti testování na HIV a žloutenky (408 žen, 424 mužů).

Nejvíce zájemců o testování bylo z věkové skupiny 30-39 let (28 %), následovali zájemci z věkové skupiny 25-29 let (24%) a 20-24 let (21%), čtrnácti procenty byla zastoupena věková skupina 40-49 let, šesti procenty věková skupina 50-59 let, tři procenta připadla na věkovou skupinu 60+, čtyři procenta tvořily osoby z věkové skupiny 15-19 let jak je patrné z grafu.

ETT 2021

Poprvé se na HIV testovalo 59 % osob, opakovaně využilo této možnosti 41 % osob.

Nejvíce zájemců o testování využilo tuto možnost v Praze - 305 osob (37 %),  dále ve Středočeském a Jihomoravském kraji (vždy15 % osob), po 5 % osob přišlo na test v Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Možnost testování v Jihočeském kraji a na Vysočině využila vždy 2% z celkového počtu testovaných. Kraje Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický a Zlínský se na testování podílely každý jedním procentem.

Jako zdroj informací kdy a kam přijít na test sloužil nejčastěji web (30%) a informace z rozhlasu (21%), ve  155 případech (19%) to byli i přátelé a známí.

Celkem bylo provedeno 2283 testů. Odběry byly prováděny jak ze žilní, tak z kapilární krve. Možnosti otestovat se na HIV využilo 797 osob a konfirmována byla jedna HIV pozitivita. Testy na hepatitidu B využilo 289 osob bez zjištění pozitivity, možnost testování na hepatitidu C využilo 587 osob (2 pozitivity a osm reaktivních výsledků). Na syfilis se nechalo otestovat 710 osob se šesti zjištěnými akutními případy onemocnění.

Vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu byla účast na Evropském týdnu testování vysoká.

Věříme, že pro ty, které Evropský týden testování přivedl na testovací místa, byl výsledek testu úlevou nebo prvním krokem  k vyřešení zdravotních problémů.
Děkujeme všem organizacím, které se do Evropského týdne testování na HIV a žloutenky zapojily a pomáhají tak naplňovat strategii Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS 2018-2022. Ministerstvu zdravotnictví děkujeme za finanční podporu tohoto celoevropského projektu.

Podrobnější výsledky je možné nalézt v přiložené prezentaci.

Nahoru