SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Výsledky soutěže mladých pracovníků O cenu SZÚ...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výsledky soutěže mladých pracovníků O cenu SZÚ 2018

Dne 13. 12. 2018 v odpoledních hodinách se na ředitelství SZÚ konal již 28. ročník tradiční soutěže mladých pracovníků O cenu SZÚ. Letošní akce proběhla ve znamení rekordní účasti soutěžících (celkem 23), z nichž 17 paní a dívek a 6 pánů zastupovalo většinu odborných center SZÚ.


Soutěž proběhla podle zavedeného scénáře ve dvou sekcích: hygienické a epidemiologicko-mikrobiologické. Práce publikované za poslední rok (původní výzkumné studie, přehledná sdělení a abstrakty, a to práce jednotlivé nebo jejich soubory) byly nejprve předloženy recenzentům, kteří je ohodnotili podle jednotných kritérií, a poté v průběhu „soutěžního odpoledne“ následovala osobní prezentace autorů a diskuse. Při ní soutěžící vesměs prokázali velmi dobrou schopnost interpretace svých výsledků a celkové orientace ve svém oboru. Všichni přítomní tak dostali příležitost seznámit se s pestrou škálou zajímavých témat, kterým se naši mladí kolegové na svých pracovištích věnují.  

Na základě kvality předložených prací a osobní prezentace pak porota zařadila každého účastníka soutěže do jedné ze čtyř kategorií, které určovaly též výši odměn udělených ředitelem ústavu MUDr. Pavlem Březovským, MBA.

Speciální sladkou odměnu v podobě tématicky vyzdobeného dortu zajistil a předal účastníkům soutěže náměstek pro odborné činnosti SZÚ, MUDr. Vladimír Príkazský, CSc.

prikazsky-o-cenu-szu.jpg

Hlavní ceny soutěže získali:

Mgr. Svatava Bischofová (Centrum zdraví, výživy a potravin)

Mgr. Veronika Brynychová, PhD. (Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti)

Mgr. Michal Honskus (Centrum epidemiologie a mikrobiologie)

Ing. Martin Kulma (Centrum epidemiologie a mikrobiologie)

 

Pro zájemce uvádíme též hlavní soutěžní práce vítězných autorů:

  1. Bischofová S., Dofková M., Blahová J., Kavřík R., Nevrlá J., Řehůřková I., Ruprich J.:.  Dietary intake of vitamin D in the Czech population: a comparison with dietary reference values, main food sources identified by a Total Diet Study. Nutrients 2018; 10 (10): 1452. IF (2017) 4.196.
  2. Vrána D., Hlaváč V., Brynychová V., Václavíková R., Neoral C., Vrba J., ... Souček P. (2018). ABC Transporters and Their Role in the Neoadjuvant Treatment of Esophageal Cancer. International Journal of Molecular Sciences, 19(3), 868. IF= 3.687;   Lettlová S., Brynychová V., Blecha J., Vrána D., Vondrušová M., Souček P., & Truksa J. (2018). MiR-301a-3p Suppresses Estrogen Signaling by Directly Inhibiting ESR1 in ERα Positive Breast Cancer. Cellular Physiology and Biochemistry, 46(6), 2601-2615. IF=5.5
  3. Honskus M., Okonji Z., Musilek M., Kozakova J., Krizova P.: Whole genome sequencing of Neisseria meningitidis W isolates from the Czech Republic recovered in 1984-2017. PLoS One. 2018 Sep 13; 13(9):e0199652. IF 2.766
  4. Kulma M., Kouřimská L., Plachý V., Božik M., Adámková A., Vrabec V. (2019). Effect of sex on the nutritional value of house cricket, Acheta domestica L. Food Chemistry272, 267-272. IF 4.946.

 

Jaroslav Mráz

17. 12. 2018

Nahoru