SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Změna podmínek stanovení obsahu metanolu v...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Změna podmínek stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích


Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích

Změna podmínek


V souvislosti s výskytem alkoholických nápojů na tuzemském trhu s podezřelým obsahem nabízí Státní zdravotní ústav - Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků pro všechny zájemce stanovení obsahu metylalkoholu (pouze) v alkoholických nápojích s obsahem cca 40 % obj. etylalkoholu.

V posledních dnech je naše laboratoř zavalena žádostmi o analýzy vzorků alkoholických nápojů, u nichž je pravděpodobnost výskytu metanolu v koncentracích, které mohou ohrozit lidské zdraví minimální. Jedná se zejména o běžné alkoholické nápoje vyrobené v tuzemsku před 1.1.2012, příp. o značkové lihoviny i zahraniční výroby, jejichž obaly jsou opatřeny neporušenými kolky. Vzhledem k tomu, že o vyšetření žádají i podnikatelské subjekty (byť skrytě) a někteří žadatelé přicházejí vícekrát se svými žádostmi, se vedení laboratoře rozhodlo změnit svoji původní nabídku a od úterý 2.10.2012 nabízenou službu zpoplatňuje částkou 300 Kč bez DPH za stanovení metanolu v jednom vzorku lihoviny. Tento poplatek musí být uhrazen v hotovosti při předání vzorku(ů) v pokladně ústavu, jinak nebude analýza provedena. Přesné instrukce dostane žadatel při předávání vzorků.

V souvislosti se zavedením poplatků je počet vzorků přijatých k analýze dále neomezen.

Zájemci o tuto službu mohou jako doposud doručit vzorky podezřelého alkoholu v původním obalu do naší laboratoře osobně. Naši pracovníci si odeberou z originálního balení vzorek o objemu cca 10 ml a obal vyfotografují. Zároveň vyplní ve spolupráci se žadatelem formulář. Tentýž formulář může žadatel vyplnit též předem.

Vzhledem k administrativní a časové náročnosti inkasování poplatků a našemu závazku poskytnout výsledky analýz do 5 pracovních dnů se ruší možnost předání vzorků poštovní cestou.

Standardní způsob podání informace o obsahu metanolu je zaslání emailem do 5 pracovních dnů. Zkušební protokol* pro podnikatelské subjekty vystavíme na požádání za poplatek 300 Kč bez DPH za každý protokol nezávisle na počtu analyzovaných vzorků.

Podmínka pro provedení analýz je poskytnutí nezbytných informací požadovaných ve formuláři, zejména z důvodů možného dalšího šetření orgánů státní správy a případné vystavení zkušebního protokolu.

Informujte nás prosím předem telefonicky, abychom mohli domluvit bezproblémové převzetí vzorků v pracovní dny mezi 8.00 a 15.00 hod a inkaso poplatků.

POUČENÍ:

* Zkušební protokol vystavený naší akreditovanou laboratoří neodpovídá požadavku dle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.


Adresa:

Státní zdravotní ústav

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

(areál vedle Vinohradské nemocnice)


Informace podávají:

Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu_cz

Ing. Petr Gajdoš, tel. 267082249(2347), email: petr.gajdos@szu_cz

Mgr. Václav Ševčík, tel. 267082347, email: vaclav.sevcik@szu_cz

Vzorky k rozborům přijímá: pí Roučková, míst. č. 35, budova 11, tel. 267082584.


Žádanka Žádanka

Nahoru