Laboratoř bakteriální genetiky

Vedoucí: prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D.

Kontakt: alexandr.nemec@szu.cz, telefon 267 082 266

  • Výzkumná (převážně) a referenční činnost věnovaná podmíněně patogenním bakteriím ze skupiny nefermentujících gramnegativních tyčinek.
  • Subspecifická typizace gramnegativních bakterií pro účely epidemiologické analýzy nemocničních infekcí.
  • Systematické studium taxonomie rodu Acinetobacter (www.szu.cz/anemec/Classification.pdf)
  • Studium populačně-genetické struktury rodu Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa a komplexu Burkholderia cepacia ve vztahu k multirezistenci k antimikróbním látkám a dalším lékařsky a diagnosticky významným vlastnostem těchto bakterií.
  • Studium evoluce multirezistence u Acinetobacter baumannii a příbuzných druhů na modelu vztahu mezi strukturou bakteriální populace a genetickou organizací a expresí genů rezistence.
  • Využití široké škály klasifikačních a diagnostických metod založených na analýze genotypových a fenotypových vlastností bakterií.
  • Vědecká výchova pregraduálních a postgraduálních studentů (www.szu.cz/anemec/).
  • Spolupráce s výzkumnými zahraničními (zvláště s Leiden University Medical Center, University of Ghent, University of Cologne, Institut Pasteur) a tuzemskými (Ústav fyzikální chemie AV ČR, Ústav experimentální biologie Masarykovy univerzity) pracovišti.
  • Spolupráce s diagnostickými laboratořemi v rámci Pracovní skupiny pro acinetobaktery.