Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Vedoucí: MUDr. Jana Kozáková

Kontakt:
724 810 126
jana.kozakova@szu.cz

Sekretariát:
267 082 978
267 082 250
cem@szu.cz

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM) tvoří devět oddělení, Koordinační pracoviště ESPT 2, Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí a Laboratoř bakteriální genetiky. V CEM pracují Národní referenční laboratoře (NRL), jejichž činnost pokrývá široké spektrum infekčních onemocnění (A – Z infekce) a mikrobiálních agens. Věnují se specializované diagnostice, metodickému vedení v oblasti mikrobiologické problematiky a výchově specialistů v lékařské mikrobiologii. Jednotlivá pracoviště a zejména Oddělení epidemiologie infekčních nemocí se podílí na monitoringu a analýzách výskytu infekčních nemocí, poskytují servis pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a úzce spolupracují s Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Laboratorní příručka pro odběr vzorků – LCEM

Seznam národních referenčních laboratoří – oblast infekčních nemocí – v SZÚ

Seznam národních referenčních laboratoří – oblast infekčních nemocí – mimo SZÚ

CENTRUM EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, METODY IH – IVD ( IN HOUSE metody)

POPIS ČINNOSTI CEM

CEM úzce spolupracuje zejména v programech surveillance infekčních onemocnění (vyhláška číslo 473/2008 Sb.), spolupracuje s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), mimo jiné při hlášení dat do ECDC (TESSy), a spolupracuje při vydávání měsíčníku Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1804-8668).

NRL CEM se podílí na řešení tuzemských výzkumných projektů, spolupracují na řešení zahraničních projektů. Výsledkem řešení výzkumných projektů je rozsáhlá publikační činnost.

NRL CEM jsou od roku 2001 akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako Zkušební laboratoř (č.subjektu 1206.4) podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a od roku 2005 i jako Zdravotnická laboratoř (č.subjektu 8002) podle ČSN EN ISO 15189.

Koordinační pracoviště ESPT 2 organizuje Externí hodnocení kvality (EHK) pro mikrobiologické laboratoře České republiky (i zahraniční).