SZÚ

Eduroam

Státní zdravotní ústav je připojen k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET.
Státní zdravotní ústav se do projektu zapojil v roce 2024. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení prestiže Státního zdravotního ústavu.

Jeden účet… Kdekoliv…

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů Státního zdravotního ústavu, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm szu.cz (např. jmeno.prijmeni@szu.cz). Heslo eduroamu je stejné jako např. u vstupu  do Vašeho PC, popřípadě e-Spisu.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

    název sítě (SSID): eduroam

    protokol připojení: 802.1x

    zabezpečení a šifrování: WPA2/AES

    ověřování: PEAP (alternativně TTLS)

    vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2

    jméno RADIUS serveru: radius.szu.cz

    certifikační autorita: eduroam CA 2

    IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

Eduroam je poskytován v celém areálu Státního zdravotního ústavu v Praze I v Brně.

Filtrování provozu

Provoz zaměstnanců Státního zdravotního ústavu je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Zaměstnanci Státního zdravotního ústavu se mohou v případech žádosti o pomoc obracet na IT prostřednictvím Helpdesku.

Návštěvníci Státního zdravotního ústavu s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituci, tedy té, která jim účet poskytuje.