Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Státní zdravotní ústav se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky  – szu.cz, mapaprevence.szu.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Některé dokumenty a materiály jsou pro uveřejnění na webu již nepřístupné (vygenerované externími programy, graficky zpracované apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá fota či fotogalerie postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné a způsobilo nepřiměřenou zátěž, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé dokumenty uveřejněné na tomto webu jsou nabízeny v podobě formátu PDF a nemusí být plně přístupné v textové formě ale pouze v obrazovém formátu. U těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace byla složitá a časově náročná, v některých případech byla irelevantní, jelikož jsou udělané v grafických programech a zpřístupněné v daném formátu jenom pro tisk. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 1. 2024

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu můžete zaslat na adresu: zdravust@szu.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz