Snadné čtení

Snadné čtení

O nás

Kdo jsme
Státní zdravotní ústav

Naše adresa
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

Jak se k nám dostanete

Zastávka Želivského

Metrem – linka A

Tramvají – čísla 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 26

Bus – 124, 139, 146, 150, 155, 188, 199, 213, 268

Když vystoupíte, dejte se směrem k velké světelné křižovatce – na jednom z rohu je vysoká 18ti patrová budova. Ta Vás nasměruje z křižovatky do ulice Votická a v její dolní části je průchod, který Vás přivede po schodech a chodníku až před vstup do areálu SZÚ.

Bezbariérové přístupy jsou na budovách: 5, 7, 8, 11 a 23

V případě, že k nám pojedete autem, parkování v areálu SZÚ je možné na vyznačených místech.

 

Co děláme

Našim posláním je:

 • příprava podkladů pro zdravotní politiku státu
 • vědecká a výzkumná činnost
 • vzdělávací činnost zdravotnických pracovníků
 • zdravotní výchova obyvatelstva
 • realizace programů v ochraně a podpore veřejného zdraví
 • mezinárodní spolupráce
 • poskytování služeb v oborech mikrobiologie, virologie, parazitologie, lékařská genetika, alergologie, toxikologie, pneumologie, pracovní lékařství a praktické lékařství a hygiena
 • plnění dalších úkolu které plynou z právních předpisů ČR, EU, mezinárodních smluv
 • pořizování hlukových map

 Zabýváme se:

 • otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka
 • činnosti v oblasti bezpečnosti potravin a výživy
 • studiem vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví
 • prevenci, podpory a ochraně veřejného zdraví
 • infekčními nemocemi, specializovanou diagnostikou, metodickému vedení v oblasti mikrobiologické problematiky a výchově specialistů v lékařské mikrobiologii
 • bezpečnosti kosmetických přípravků,
 • genetikou

U nás se můžete:

 • naočkovat proti chřipce a Covidu
 • otestovat na HIV