Ochrana osobních údajů / GDPR

Ochrana osobních údajů / GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) byl ředitelkou SZÚ jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer / DPO).

KONTAKT:

1.
Mgr. Tereza Pechanová
e-mail:
gdpr@szu.cz
tel.: 267 082 442

2.
Ing. Věra Prášilová
e-mail: prasilova@gdprsolutions.cz
t
el: 602 258 577

DPO je kontaktní osobou pro dozorové orgány ČR a EU, pro subjekty údajů – pacienty, zaměstnance, obchodní partnery SZÚ apod.

V kompetenci DPO je zejména:

–   komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů (Úřad),

–   hlášení incidentů Úřadu,

–  zpracovávání a udržování dokumentace požadované GDPR  a souvisejícími právními předpisy ČR, jakož i implementace pokynů pro DPO, vydaných pracovní skupinou WP29,

–   koordinace ochrany osobních údajů v rámci SZÚ, popř. školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů,

–   metodická podpora pro SZÚ a auditní činnost v oblasti ochrany osobních údajů a další úkoly, vyplývající z právních předpisů,

–   dále sledování souladu praxe při nakládání s osobními údaji s požadavky právních předpisů,

–   popř. zpracování analýzy rizik v dané oblasti a průběžné řízení rizik v organizaci, atd…“

Základní informace o zpracování osobních údajů