Laboratoř pro tkáňové kultury

Vedoucí: Ing. Hana Hrbáčková

Kontakt: hana.hrbackova@szu.cz, telefon 267 082 471, 472

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

  • Systematická kultivace a příprava buněčných kultur pro NRL CHNCH, NRL ENT a NRL DIPE, SZÚ.
  • Možnost individuální kultivace široké škály přisedlých buněčných linií pro jednotlivá pracoviště v rámci SZÚ dle domluvy.
  • Dlouhodobá spolupráce s Odd. Alternativních toxikologických metod, CTZB SZÚ
  • Dlouhodobá spolupráce s Odd. Biologických metod, SÚKL
  • Dlouhodobé uchovávání širokého spektra buněčných linií v tekutém dusíku.
  • Podpora činností NRL v rámci oddělení a zmíněného odd. CTZB přípravou sterilní TK H2O, PBS, vybraných médií pro kultivaci buněčných kultur a pracovního roztoku trypsinu pro TK.
  • Spolupráce s NRL HV na přípravě vzorků pro kultivační a PCR vyšetření herpetických virů v diagnostických laboratořích ČR v rámci systému Externího hodnocení kvality (EHK), příp. MLP.
  • Realizace odborných stáží a předatestačních kurzů v oblasti sterilní práce, kultivace a uchovávání buněčných linií a jejich využití ve virologické diagnostice a pro odbornou činnost virologických ,resp. mikrobiologických laboratoří.
  • Pokračující spolupráce na řešení grantových projektů GAČR Doc. MUDr. Bielaszewské.

Soubory ke stažení