Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz

Vedoucí: MUDr. Radomíra Limberková

Skupina zajišťuje referenční činnost zahrnující mimo jiné diagnostická, konfirmační a specializovaná vyšetření včetně konzultací týkající se infekcí vyvolanými respiračními viry (virus chřipky typu A/B včetně epidemiologicky významných subtypů, respirační syncitiální virus, lidský metapneumovirus, koronaviry, adenoviry, viry parainfluenzy a Mycoplasma penumoniae), herpetickými viry (varicella zoster virus, virus Epstein-Barrové, cytomegalovirus, virus herpes simp lex 1 a 2, HHV6 a HHV8), enteroviry (polioviry a ostatních enteroviry) a v neposlední řadě viry vyvolávajícími exantematická onemocnění (morbillivirus, rubeola virus, parvovirus B19, virus příušnic). Všechny národní referenční laboratoře (NRL) dále připravují vzorky pro externího hodnocení kvality práce terénních laboratoří (EHK) včetně závěrečného hodnocení, které je zaměřeno předevš& iacute;m na sérologii. Kvalita diagnostické práce NRL je hodnocena pomocí slepých panelů vzorků, které jsou zaměřeny jak na sérologii, tak i na molekulárně diagnostickou práci i na izolace virů. Poskytovatelem vzorků je jak Světová zdravotnická organizace, tak ECDC, event. další renomované ústavy (např. Rober Koch Institute) či komerční organizace. Výzkumná činnost je orientována na molekulární diagnostiku, charakterizaci viru chřipky ve vztahu k závažnosti onemocnění.

Národní referenční laboratoře tohoto oddělení jsou zapojeny do evropských sítí pod WHO (FluNet. EuroFlu) a ECDC (TESSy).