Národní referenční laboratoř pro salmonely

Vedoucí: Mgr. Ondřej Daniel

Kontakt: ondrej.daniel@szu.cz, telefon 267 082 216

  • je zaměřena prioritně na diagnostiku břišního tyfu, paratyfů (agens ze skupiny VRAT) a ostatních zoopatogeních salmonel. NRL detekuje a detailně typizuje izoláty salmonel za použití klasických i molekulárně diagnostických metod.

 

Žádanka o vyšetření v NRL pro salmonely

List epidemiologického šetření případů salmonelóz včetně dotazníku na konzumované potraviny (aktualizovaný k 18.5.2023)