Národní referenční laboratoř pro salmonely

Vedoucí: Mgr. Ondřej Daniel

  • je zaměřena prioritně na diagnostiku břišního tyfu, paratyfů (agens ze skupiny VRAT) a ostatních zoopatogeních salmonel. NRL detekuje a detailně typizuje izoláty salmonel za použití klasických i molekulárně diagnostických metod.

 

Rozšířený list epidemiologického šetření případů salmonelóz včetně zkráceného dotazníku na konzumované potraviny (aktualizovaný k 20.6.2019)

Rozšířené spektrum otázek na konzumované potraviny (aktualizace k 20.6.2019)